“Topresultaat Met Bijles Bestuursrecht in Utrecht”

Morgen meteen aan de slag… dat kan alleen met Studiemeesters

Motivaties voor bijles bestuursrecht bij Studiemeesters Utrecht

Met bijles kun je een specifiek rechtenvak extra goed voorbereiden. Rechtenstudenten die bijles bestuursrecht in Utrecht nemen, gaan de stof écht goed begrijpen, beheersen specifieke vaardigheden beter, en weten goed wat er van hen verwacht wordt op het tentamen.

Bijles bestuursrecht is vooral aantrekkelijk wanneer je…

 • een specifiek rechtenvak bijzonder interessant vindt en je meer diepgang zoekt;
 • een hoog cijfer wilt halen voor een opdracht of tentamen;
 • moet slagen voor een hertentamen of herkansing.

Dankzij de begeleiding van Studiemeesters Utrecht gaan bestuursrechtstudenten beter presteren in hun studie en lopen zij minder vertraging op.

Wat doe je tijdens bijles bestuursrecht bij Studiemeesters Utrecht?

De belangrijkste studievaardigheden waar rechtenstudenten bij Studiemeesters Utrecht aan werken, zijn:

 • discipline;
 • het maken van een goede planning;
 • het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

Vooral dat laatste is van groot belang bij rechtenvakken, omdat de stof zo omvangrijk is: boeken van 1500 pagina’s zijn geen uitzondering. De student moet in staat zijn de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden, omdat de hoeveelheid stof hem anders boven het hoofd groeit. Ook na het afstuderen, in de professionele praktijk, zal het belangrijk zijn om dat onderscheid te kunnen maken. Het loont dus de moeite om hier tijdens je studie extra aandacht aan te besteden.

Ook besteden studenten tijdens de bijles vaak extra aandacht aan tentamenvaardigheden. Zo wordt bij een aantal rechtenvakken op het tentamen een bepaalde creativiteit verwacht van de studenten. Zij moeten dan het initiatief durven nemen om verrassende of ingewikkelde constructies te bedenken. Veel studenten nemen extra training om deze manier van opgaven maken onder de knie te krijgen, zodat ze meer rendement halen uit de tijd die ze toch al aan hun studie besteden.

Onze begeleiders letten erop dat studenten de stof goed begrijpen. Studenten bestuursrecht krijgen de gelegenheid om zo veel vragen te stellen als ze willen. We kiezen het tempo en de manier van uitleggen die bij jou passen, net zo lang tot je de stof onder de knie hebt.

De beste bijles bestuursrecht voor jou

Bij Studiemeesters krijg je privéles van experts met ervaring in zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. In een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek maak je kennis met je rechtenbegeleider of repetitor. Samen bekijk je op welke vlakken voor jou de meeste vooruitgang valt te boeken. Afhankelijk van wat precies datgene is waar je extra training voor wilt, maak je met je begeleider een plan dat precies past bij wat jij wilt bereiken.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor:

 • puur inhoudelijke bijles met het doel de stof nog beter te begrijpen en te onthouden;
 • een individuele tentamentraining op maat waarbij je aan de slag gaat met voorbeeldopgaven en oefententamens;
 • extra training in het oplossen van een juridische casus;
 • aanvullende begeleiding bij het schrijven van een juridisch essay;
 • goed advies over time management voor rechtenstudenten;
 • een serie studiedagen om in een drukke periode heel veel gedaan te krijgen voor je studie.

Ben je benieuwd wat jij kunt bereiken met Studiemeesters? Meld je dan nu aan voor een snelle kennismaking.

Aanmelden

Bij de juridische specialisten van Studiemeesters in Amsterdam en Utrecht kun je terecht voor onder meer:

bachelor
Bijles Bestuursrecht
Bijles Constitutioneel recht
bijles Contractenrecht
bijles Europees recht
Bijles Intellectueel eigendomsrecht
Bijles Europese rechtsgeschiedenis
Bijles Bestuursrecht
Bijles Bestuursrecht
Bijles Strafrecht en strafprocesrecht
Bijles Verbintenissenrecht
Bijles Goederenrecht
Bijles Criminologie
Bijles Sociaal recht
Bijles Arbeidsrecht
Bijles Economie en balanslezen (voor juristen)

master
Bijles Bestuursbestuursrecht
Bijles Bedrijfsrecht
Bijles NV en BV
Bijles Stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen
Bijles Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
Bijles Onderneming en arbeid

Ook geven we individuele trainingen op maat. Daarbij kun je onder andere kiezen uit:

Het (snel) lezen van arresten
Snellezen voor juristen
Wetteksten analyseren
Juridische casussen oplossen
Financiële casussen oplossen

Staat jouw vak er niet bij? Neem dan contact op, want bij Studiemeesters kun je terecht voor bijles in bijna alle vakken die er zijn. Vele rechtenstudenten uit Leiden, Utrecht en Amsterdam komen naar Studiemeesters voor tentamentrainingen en Capita Selecta op maat.