Uitvalpreventie op hbo en universiteit

De huidige uitval van studenten op hogescholen en universiteiten kost zowel studenten als hogescholen en universiteiten veel. Niet alleen het financiële gevolg van uitval is groot, maar ook het welzijn van studenten en onderwijsmedewerkers wordt negatief beïnvloed. Iedereen wil immers dat studenten afstuderen en met een goed resultaat doorstromen naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt betreden.

Voor hogescholen en universiteiten is het lastig om uitval te beheersen en te reduceren. Wil je als hogeschool of universiteit uitval van studenten voorkomen? Dan zijn de experts van Studiemeesters een vertrouwde hulp op het gebied van uitvalpreventie.

Studiemeesters werkt in opdracht van hogescholen en universiteiten direct met studenten, door uitstelgedrag tegen te gaan, planning en motivatie te vergroten, inhoudelijke uitleg te geven en op individueel niveau studenten aan hun planning te houden. Studiemeesters heeft tevens de expertise in huis om studenten te helpen die andersfunctionerend zijn (adhd, autisme, hoogbegaafdheid), of studenten die in hun gezondheid, privéleven of carrière aangepaste begeleiding nodig hebben.

Werkwijze

De hogeschool of universiteit meldt studenten aan bij Studiemeesters. Zij krijgen vervolgens individueel een intake met een ervaren hoofdbegeleider. Tijdens dat gesprek brengt Studiemeesters in kaart wat goed gaat en wat de valkuilen van de betreffende student zijn. De begeleiding wordt dan binnen de kaders van de afspraken met de hogeschool of universiteit vormgegeven, waarna Studiemeesters begeleiding inzet, extra trainingen verzorgt, coaching geeft en vinger aan de pols houdt. De kosten kunnen worden gedragen door de hogeschool of universiteit, of door de onderwijsinstelling en de student samen.

De locatie van de uitvalpreventie is in de werk- en praktijkruimtes van Studiemeesters in Amsterdam, Eindhoven of Leiden. Online begeleiding is, indien passend bij de problematiek, ook mogelijk. Indien de hogeschool of universiteit hulp zoekt voor meer dan acht studenten tegelijk, kan de begeleiding ook op de onderwijsinstelling zelf worden verzorgd.

Voorbeeld

Maria liep tot voor kort nominaal, maar nu is ze al drie keer gezakt voor hetzelfde tentamen. Ze reageert slecht op berichten van haar docenten en ze volgt ook steeds minder frequent het onderwijs.

Maria komt op intake bij de hoofdbegeleider, die de tijd neemt om in een sfeer van vertrouwelijkheid samen met Maria in kaart te brengen waar haar probleem ligt. Het blijkt dat ze door het falen angstig is geworden, en zich schaamt, waardoor ze overweegt zich uit te schrijven.

Maria krijgt een training tegen faalangst, en uitleg over hoe studeren voor een tentamen effectiever wordt. Daarnaast komt Maria een aantal dagen bij Studiemeesters studeren, waardoor ze weer routine opbouwt. Maria slaagt voor het tentamen, en pakt daarna de draad weer op.

Methode

Studiemeesters werkt met de methode die is ontwikkeld door onze oprichter, Kinge Siljee. Zij heeft deze methode vastgelegd in drie publicaties over studieontwijkend gedrag, scripties en studeren met autisme (Amsterdam University Press). Deze methode is beproefd: al meer dan tien jaar helpt Studiemeesters studenten, direct of via hogescholen en universiteiten. De resultaten zijn goed: uitval werd met ruim driekwart gereduceerd en het studietempo versneld.

Aanvraag uitvalpreventie

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen voor de inzet van onze uitvalpreventie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier, of bel 020 737 1945.