Over Studiemeesters

Studiemeesters bestaat uit een groep gespecialiseerde, betrokken professionals met heel veel ervaring. Sinds 2011 geven we studiebegeleiding aan hbo- en wo-studenten. Ook hebben we een prettige studiezaal waar studenten geconcentreerd kunnen studeren of schrijven. We zijn gevestigd in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.

Methode
Studenten die beter willen presteren, ervaren vaak twee uitdagingen: ze hebben last van uitstelgedrag en zijn inhoudelijk nog niet goed genoeg onderlegd. Deze twee uitdagingen versterken elkaar: een uitsteller zal nooit beter worden in zijn vak, en iemand die minder goed is in een taak, zal deze uitstellen. Daarom besteden begeleiders van Studiemeesters aandacht aan zowel vakinhoudelijke vooruitgang als studiemotivatie. Dankzij deze combinatie boeken studenten in korte tijd grote vooruitgang.

Reviews
Studenten oordelen zeer positief over onze begeleiding. Lees hier de ongecensureerde beoordelingen van onze studenten.

Onze specialisten

 • Annemiek studeerde Klinische Psychologie (BSc), Economie & Bedrijfskunde (BSc) en Political Science (Msc). Tijdens haar master specialiseerde ze zich in International Relations. Bij Studiemeesters geeft Annemiek bijles en scriptiebegeleiding. Daarnaast is ze studiedagbegeleider.
 • Asefeh studeerde Privaatrecht (mr). Ze is werkzaam als business developer bij een juridisch dienstverlener voor advocaten. Bij Studiemeesters geeft Asefeh scriptiebegeleiding en bijles rechten.
 • Berber studeerde Rechten (BA) en Public International Law (MA). Ze specialiseerde zich in mensenrechten en rechtsfilosofie. Ze was werkzaam in de juridische hulpverlening aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Bij Studiemeesters geeft Berber bijles en scriptiebegeleiding, maar ook studiebegeleiding, zoals het verbeteren van de vaardigheid in het maken van multiple-choice- en openboektentamens.
 • Bianca studeerde Politicologie (MSc) en voltooide de lerarenopleiding Maatschappijleer (BEd). Ze is afstudeerbegeleider bij een hogeschool. Bij Studiemeesters geeft Bianca scriptiebegeleiding en bijles.
 • Danny studeerde Wiskundige Econometrie (MSc) en rondde een Executive Master of Actuarial Science af (MSc AAG). Hij werkte jarenlang als actuaris op stafafdelingen bij verschillende grote verzekeraars. Sinds 2016 heeft hij zijn eigen actuarieel adviesbureau. Bij Studiemeesters geeft Danny bijles.
 • Eefje studeerde Empirical Study of Literature (MA) en promoveerde in de Literatuurwetenschappen (PhD). Ze was jarenlang werkzaam in de wetenschap als docent en onderzoeker. Tegenwoordig heeft ze een eigen bedrijf als zelfstandig onderzoeker. Bij Studiemeesters geeft Eefje scriptiebegeleiding.
 • Eric is redacteur. Hij heeft jarenlange werkervaring bij een wetenschappelijke uitgeverij. Eric is onze specialist in tekstredactie.
 • Erik specialiseerde zich tijdens zijn bachelor Psychologie in de richting ‘Brein en Cognitie’ (BSc). Daar voegt hij een academische opleiding in de Wijsbegeerte van Recht en Sociale Wetenschappen aan toe. Naast zijn parttime baan bij een onderzoeksbureau geeft Erik statistiekbijles en begeleiding bij data-analyse.
 • Geerke studeerde Toegepaste Taalwetenschappen (Msc) en volgde een postdoctorale lerarenopleiding (MEd). Ze gaf jarenlang les op verschillende niveaus, van mavo tot en met hbo. Tegenwoordig is ze leesconsulent voor docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bij Studiemeesters geeft ze scriptiebegeleiding en diverse bijlessen, waaronder bijles Engels.
 • Ira studeerde Commerciële Economie (BSc), Personeel & Organisatie (BSc) en Psychologie (Msc). Als zelfstandig arbeids- & organisatiepsycholoog werkt ze voornamelijk voor huisartsen, onder andere op het gebied van teamcoaching en organisatieontwikkeling. Ook studeert ze Managementwetenschappen. Bij Studiemeesters is Ira studiedagbegeleider.
 • Iris studeerde Wiskunde (drs.), promoveerde in Informatica (dr.) en heeft een eerstegraads lesbevoegdheid in wiskunde. Ze was onderzoeker in de wiskunde, informatica en filosofie. Ook werkte ze als universitair docent. Tegenwoordig is ze wiskundeleraar. Bij Studiemeesters geeft Iris scriptiebegeleiding en bijles, bijvoorbeeld in calculus en logica.
 • Ivar is antropoloog (BSc) en politicoloog (MSc). Als onderzoeker aan de UvA deed hij ervaring op als werkgroepdocent en trainer. Tegenwoordig faciliteert hij trainingen bij Diversity Joy en is hij onderzoeksbegeleider op een hogeschool. Ivar is studiedagbegeleider, begeleidt studenten bij het schrijven van papers en scripties en geeft bijles in bijvoorbeeld Engels en DMO.
 • Jan studeerde bedrijfskunde (MBA). Hij werkte in diverse commerciële en managementfuncties voordat hij zijn carrière in 2001 continueerde als zelfstandige. Hij adviseert en traint diverse MKB-bedrijven in Nederland en in het buitenland en is als freelancedocent betrokken bij een aantal opleiders. Bij Studiemeesters geeft Jan bijles in (financieel) economische vakken en statistiek.
 • Jantine studeerde Communicatiewetenschap (MSc). Ze was communicatieadviseur bij diverse profit- en non-profitorganisaties. Ook volgde ze een aantal cursussen, waaronder een cursus Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Tegenwoordig is ze werkzaam als docent schriftelijke en mondelinge communicatie, en als freelance communicatieadviseur. Bij Studiemeesters geeft Jantine studiebegeleiding en scriptiebegeleiding.
 • Jasper studeerde Aerospace Engineering (MSc) aan de TU Delft. Hij specialiseerde zich in Materiaalkunde. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam in de ICT. Daarbij geeft hij ook interne cursussen. Bij Studiemeesters geeft Jasper bijles (bijvoorbeeld bijles statica) en scriptiebegeleiding.
 • Jeroen (PhD) promoveerde in de geschiedenis aan de University of Iowa (VS). Ook was hij hoofdredacteur van een groot Nederlands weblog. Tegenwoordig werkt hij als tekstschrijver en bedrijfsjournalist. Bij Studiemeesters geeft Jeroen bijles en scriptiebegeleiding.
 • Jorne is kunsthistoricus. Hij specialiseerde zich in Moderne en Hedendaagse Kunstgeschiedenis (MA) en was ambassadeur voor het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence. Bij Studiemeesters geeft Jorne scriptiebegeleiding en bijles.
 • Josette (BA) studeerde Communicatie en voltooide een postdoctorale opleiding radio- en televisiejournalistiek aan de RuG. Ze deed ervaring op als trainer bij Capgemini en schreef freelance voor vakbladen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder jeugdwelzijn en onderwijs. Sinds 2007 is ze als zelfstandige voor verschillende hogescholen werkzaam geweest als scriptiebegeleider. Bij Studiemeesters begeleidt Josette studiedagen.
 • Kinge (MA) is de meest ervaren studiebegeleider van Nederland en oprichter van Studiemeesters. Ze geeft bijles en scriptiebegeleiding in uiteenlopende vakgebieden.
 • Laura studeert technische wiskunde aan de TU/e en specialiseert zich in de discrete wiskunde. Ze heeft een tweedegraads lesbevoegdheid wiskunde. Bij Studiemeesters geeft Laura bijles wiskunde, denk hierbij aan calculus, kansrekening en logica.
 • Machteld studeerde Internationale Betrekkingen en specialiseerde zich in Internationale Politieke Economie (MA). Ze heeft onderzoek gedaan en in het Europees Parlement gewerkt. Bij Studiemeesters geeft Machteld scriptiebegeleiding en bijles.
 • Marianne is zelfstandig ondernemer. Na een studie Administration & Communicatie (BA) deed ze veel ervaring op in de praktijk en in het onderwijs. Zo was ze werkzaam als communicatieadviseur, hbo-docent en studiecoördinator. Bij Studiemeesters begeleidt Marianne studiedagen. Ook geeft ze scriptiebegeleiding aan hbo-studenten.
 • Marieke studeerde geschiedenis (BA) en Historical and Comparative Studies of the Sciences and Humanities (MA). Ze is wetenschapsjournalist voor de radio en in de schrijvende journalistiek. Ze heeft ook ervaring als debatprogrammeur en ze begeleidt wetenschappers die hun onderzoek beter over het voetlicht willen krijgen. Bij Studiemeesters geeft Marieke bijles en scriptiebegeleiding.
 • Marija studeerde Sociologie (MSc) en rondde haar tweede master Filosofie & Argumentatie (MA) cum laude af. Ze deed ervaring op als docent en onderzoeker. Tegenwoordig heeft ze een eigen bedrijf in consultancy voor onderzoek en strategische communicatie. Ook werkt ze aan haar promotieonderzoek op het gebied van nationalisme en cultuur in Europa. Bij Studiemeesters geeft Marije scriptiebegeleiding en bijles.
 • Martina is accountant. Na een master Accountancy & Controlling af (Msc) was ze een aantal jaar werkzaam bij Deloitte. Tegenwoordig voert ze wettelijke controles uit bij ondernemingen, adviseert ze het MKB bij al hun zaken en traint ze collega’s om wet- en regelgeving beter te kunnen toepassen. Bij Studiemeesters geeft Martina scriptiebegeleiding en bijles accountancy.
 • May Ling is bedrijfskundige (MA) en organisatieantropoloog (MA). Ze heeft jarenlange ervaring als onderzoeker en als docent aan de universiteit. Bij Studiemeesters geeft May Ling bijles, scriptiebegeleiding en studiedag.
 • Merve studeerde Klinische en Cognitieve Neuropsychologie (BSc) en Klinische Psychologie en Arbeid & Organisatiepsychologie (MSc). Ze was werkzaam als psycholoog, maar ook als junior onderzoeker bij een onderzoeksbureau op het gebied van beleidsvraagstukken van overheden. Bij Studiemeesters geeft Merve scriptiebegeleiding en bijles.
 • Mohamed is biomedisch wetenschapper (dr.) en is werkzaam als senior onderzoeker in een academisch ziekenhuis. Hij begeleidt scripties op het gebied van (bio)medische wetenschappen en geeft bijles.
 • Monique is jurist (mr.) Als toegevoegd onderzoeker aan de Universiteit Utrecht deed ze ervaring op in wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens was ze twintig jaar werkzaam als advocaat, waarvan tien jaar in haar eigen praktijk. Ook werkte ze tien jaar als registermediator in familierecht. Tegenwoordig richt ze zich op onderwijs. Bij Studiemeesters geeft Monique scriptiebegeleiding, bijles en studiedagen.
 • Noortje studeerde Management, Economie & Recht (BSc) en Organisatie, Cultuur & Management (MSc). Ze deed geruime ervaring op in de praktijk als HR-adviseur en businesspartner bij verschillende bedrijven. Bij Studiemeesters geeft Noortje scriptiebegeleiding en bijles.
 • Priscilla studeerde Pedagogiek aan de Universiteit Leiden (Msc). Tijdens haar researchmaster specialiseerde ze zich in leerproblemen en onderwijsstudies. Ze deed ervaring op als docent bij verschillende instellingen voor kinderen en jongvolwassenen. Bij Studiemeesters geeft Priscilla scriptiebegeleiding, hulp bij data-analyse, bijles en studiedagen.
 • Rian (BSc) is klinisch psycholoog. Ze verdiepte zich in Artificial Intelligence aan de VU. Rian deed praktijkervaring op binnen het onderwijs als trainer en werkcollegedocent. Ze werkte mee aan onderwijskwaliteit en accreditatie. Bij Studiemeesters geeft ze statistiekbijles.
 • Rick (BSc) studeert zowel Econometrie & Operationele Research als Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseert zich in Econometrie en International Management. Rick geeft bijles in wiskunde, statistiek en bedrijfskundige vakken.
 • Sander heeft een studie Economics & Business (BSc) en Business Administration (MSc) afgerond. Hij geeft scriptiebegeleiding en bijles, onder andere in commerciële economie, bedrijfskunde, finance, statistiek en small business.
 • Sabrina studeerde Cultuur, Organisatie & Management (Msc). Ze was werkzaam als kwantitatief onderzoeker en projectmanager. Op dit moment promoveert ze in de sociale wetenschappen. Bij Studiemeesters geeft Sabrina scriptiebegeleiding.
 • Sander studeerde Computer Science en ook Geschiedenis (MA). Hij is werkzaam als Webapplicatie-ontwikkelaar. Bij Studiemeesters geeft Sander scriptiebegeleiding en bijles, onder andere op het gebied van programmeren en wetenschappelijk schrijven voor technische studenten.
 • Shakira (BSc) is specialist op het gebied van hospitality. Na enkele jaren internationale werkervaring in de hospitality industry geeft ze bij Studiemeesters diverse bijlessen. Shakira begeleidt deels in het Engels.
 • Stefan is Neerlandicus (MSc). Hij specialiseerde zich in marketingcommunicatie en was werkzaam in international business. Sinds tien jaar heeft Stefan een eigen adviesbureau voor bedrijven en instellingen. Ook geeft hij als hbo-docent het vak ‘Inleiding Afstuderen’. Bij Studiemeesters geeft Stefan studiedagen, scriptiebegeleiding en bijles.
 • Susanne is econometrist (drs.). Ze studeerde Toegepaste Econometrie en deed praktijkervaring op in diverse managementfuncties. Bij Studiemeesters geeft ze bijles in onder andere wiskunde, statistiek en bedrijfseconomie.
 • Talisa studeerde hbo-Rechten (LLB), Rechtsgeleerdheid (BSc) en Privaatrecht (MSc). Ze deed op diverse plekken werkervaring op, bijvoorbeeld als juridisch assistent bij een grote, juridische uitgeverij. Bij Studiemeesters geeft Talisa scriptiebegeleiding en bijles rechten.

Studiemeesters heeft altijd plek voor goede begeleiders. Bekijk onze vacaturepagina om te zien welke specialisaties we direct nodig hebben.

Onze medewerkers

 • Jelle, Hilde en Hester zijn onze officemedewerkers. Zij plannen kennismakingsgesprekken en begeleidingsafspraken voor je in. Heb je vragen over studiebegeleiding? Ben je benieuwd welke begeleider jou kan begeleiden? Of wil je afspraken verzetten? Bel of mail ons. Ze staan voor je klaar.

 • Kinge, Patty, Shakira en Stefan zijn hoofdbegeleiders. Tijdens het kennismakingsgesprek inventariseren ze jouw wensen en behoeften en geven ze advies over het behalen van studiedoelen met studiebegeleiding. Met de hoofdbegeleider bespreek je tussentijds je voortgang, zodat je zeker weet dat je tevreden bent over de begeleiding.

 • Eke en Sander zijn onze vestigingsmanagers. Zij bewaken het reilen en zeilen op hun locatie.

 • Sandra is onze spin in het web. Zij staat aan het hoofd van de centrale office en stuurt planning, marketing en finance aan. Ze doet ook graag kennismakingsgesprekken.

 • Georg is onze systeemontwikkelaar en tovenaar achter de schermen.