Privacy Statement

Studiemeesters stelt gegevens van bezoekers en studenten nooit aan derden ter beschikking. Individuele informatie van studenten die voorafgaand aan of gedurende de begeleiding wordt gegeven, wordt nooit met derden gedeeld, tenzij met expliciete toestemming van de student. Alle medewerkers van Studiemeesters zijn contractueel gebonden aan de vertrouwelijke omgang met gegevens van alle belanghebbenden.

Wij delen dus nooit jouw persoonlijke gegevens of jouw werk, zoals scripties of papers, met mensen van buiten Studiemeesters.