Privacy Statement

For English version click here

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we nodig hebben, hoe we met deze gegevens omgaan, en welke rechten jij hebt met betrekking tot die gegevens.

1. Voor het aanmelden zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer voldoende Als je je aanmeldt voor een kennismaking vragen we om je naam, telefoonnummer en e-mailadres zodat we contact met je op kunnen nemen voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

2. Op de samenwerkingsovereenkomst vul je opleiding, contact- en adresgegevens in Tijdens het kennismakingsgesprek vragen we je om een samenwerkingsovereenkomst in te vullen. Deze overeenkomst verplicht je tot niets, maar geeft aan dat je kennis hebt genomen van onze voorwaarden en dat je onze tarieven kent. Verplichte velden zijn naam, adres- en contactgegegevens, studie en onderwijsinstelling. Je adresgegevens zijn nodig voor de facturering en het debiteurenbeheer. Daarnaast willen we graag weten hoe je bij ons bent gekomen, maar je bent niet verplicht om dit aan te geven. Tot slot vragen we je expliciete toestemming om bijzondere persoonsgegevens te mogen vermelden in je dossier, en om je mailadres incidenteel te mogen gebruiken voor de aankondiging van acties, zoals bijvoorbeeld de zomerbootcamps. Toestemming mag je op elk moment weer intrekken. Dat kun je doen door een e-mail te sturen aan office@studiemeesters.nl, of het aan je begeleider te melden.

3. Deze gegevens en je voortgang worden opgeslagen in een veilig digitaal dossier Op het moment dat het kennismakingsgesprek wordt ingepland, slaan we deze gegevens op in een persoonlijk digitaal dossier. In dit dossier wordt ook de voortgang van de begeleiding genoteerd. We bewaren je dossier tot twee jaar na je laatste begeleidingsmoment. We verwijderen het niet meteen, omdat veel van onze studenten later in hun studiecarrière opnieuw begeleiding inzetten. Op verzoek kan je dossier eerder worden verwijderd.

4. Alleen medewerkers die direct bij jouw begeleiding betrokken zijn, hebben toegang tot je dossier Alle medewerkers van Studiemeesters zijn contractueel gebonden aan de vertrouwelijke omgang met gegevens van alle belanghebbenden. Medewerkers van Studiemeesters hebben alleen toegang tot jouw gegevens als zij direct bij jouw begeleiding betrokken zijn. Voor de overige medewerkers zijn jouw gegevens afgeschermd.

5. We maken gebruik van externe diensten van Moneybird, Mollie, Payt en MailChimp Wij delen geen gegevens met partijen buiten Studiemeesters. Noodzakelijke administratieve gegevens zijn hiervan uitgezonderd: Voor onze financiële administratie gebruiken we Moneybird, Mollie en Payt. Incidenteel communiceren we met behulp van je e-mailadres via MailChimp over bepaalde acties, studietips en studiebegeleiding.

6. Jouw gegevens delen we nooit met anderen buiten Studiemeesters en haar begeleiders Individuele informatie van studenten die voorafgaand aan of gedurende de begeleiding wordt gegeven, wordt nooit met derden buiten Studiemeesters gedeeld, tenzij met expliciete toestemming en op verzoek van de student zelf. Wij delen dus nooit jouw persoonlijke gegevens of jouw werk, zoals scripties of papers, met mensen van buiten Studiemeesters.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten Je kunt te allen tijde een verzoek indienen bij Studiemeesters om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, of te laten verwijderen. Stuur je verzoek per e-mail naar office@studiemeesters.nl. Studiemeesters zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen twee weken na ontvangst over de verdere procedure informeren. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Studiemeesters je persoonsgegevens verwerkt, of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring is op 24 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.