Bijles rechten of privéles voor rechtenstudenten

Voor hbo- en wo-studenten die (nog) beter willen presteren

Motivaties voor bijles rechten

Met bijles kun je een specifiek rechtenvak extra goed voorbereiden. Rechtenstudenten die bijles nemen, gaan de stof écht goed begrijpen, beheersen specifieke vaardigheden beter, en weten goed wat er van hen verwacht wordt op het tentamen.

Bijles is vooral aantrekkelijk wanneer je…

 • een specifiek rechtenvak bijzonder interessant vindt en je meer diepgang zoekt;
 • een hoog cijfer wilt halen voor een opdracht of tentamen;
 • moet slagen voor een hertentamen of herkansing.

Dankzij de begeleiding van Studiemeesters gaan rechtenstudenten beter presteren in hun studie en lopen zij minder vertraging op.

Wat doe je tijdens bijles rechten?

De belangrijkste studievaardigheden waar rechtenstudenten bij Studiemeesters aan werken, zijn:

 • discipline;
 • het maken van een goede planning;
 • het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

Vooral dat laatste is van groot belang bij rechtenvakken, omdat de stof zo omvangrijk is: boeken van 1500 pagina’s zijn geen uitzondering. De student moet in staat zijn de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden, omdat de hoeveelheid stof hem anders boven het hoofd groeit. Ook na het afstuderen, in de professionele praktijk, zal het belangrijk zijn om dat onderscheid te kunnen maken. Het loont dus de moeite om hier tijdens je studie extra aandacht aan te besteden.

Ook besteden studenten tijdens de bijles vaak extra aandacht aan tentamenvaardigheden. Zo wordt bij een aantal rechtenvakken op het tentamen een bepaalde creativiteit verwacht van de studenten. Zij moeten dan het initiatief durven nemen om verrassende of ingewikkelde constructies te bedenken. Veel studenten nemen extra training om deze manier van opgaven maken onder de knie te krijgen, zodat ze meer rendement halen uit de tijd die ze toch al aan hun studie besteden.

Onze begeleiders letten erop dat studenten de stof goed begrijpen. Studenten krijgen de gelegenheid om zo veel vragen te stellen als ze willen. We kiezen het tempo en de manier van uitleggen die bij jou passen, net zo lang tot je de stof onder de knie hebt.

De beste bijles voor jou

Bij Studiemeesters krijg je privéles van experts met ervaring in zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. In een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek maak je kennis met je rechtenbegeleider of repetitor. Samen bekijk je op welke vlakken voor jou de meeste vooruitgang valt te boeken. Afhankelijk van wat precies datgene is waar je extra training voor wilt, maak je met je begeleider een plan dat precies past bij wat jij wilt bereiken.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor:

 • puur inhoudelijke bijles met het doel de stof nog beter te begrijpen en te onthouden;
 • een individuele tentamentraining op maat waarbij je aan de slag gaat met voorbeeldopgaven en oefententamens;
 • extra training in het oplossen van een juridische casus;
 • aanvullende begeleiding bij het schrijven van een juridisch essay;
 • goed advies over time management voor rechtenstudenten;
 • een serie studiedagen om in een drukke periode heel veel gedaan te krijgen voor je studie.

Ben je benieuwd wat jij zou kunnen bereiken? Kom dan eens vrijblijvend langs voor een kennismaking om te kijken of we iets voor je kunnen betekenen.

Ik wil kennismaken!