De Groucho Marx-sogger

Jij bent een Groucho Marx-sogger

Groucho Marx was een komiek die nooit bij een club wilde als die hém als lid zou accepteren. Dat betekent dus dat hij zichzelf nooit leuk genoeg vond, en als iemand anders dat wel vond, had die andere persoon het bij het verkeerde eind. Daar komt de naam vandaan: Groucho Marx-soggers vinden zichzelf nooit goed genoeg. Jij lijkt bij het uitvoeren van studieopdrachten vooral last te hebben van uitstelgedrag als gevolg van perfectionisme. Dit betekent niet dat perfectionisme de enige reden is waarom je uitstelt; maar perfectionisme lijkt wel de voornaamste reden te zijn waarom je jezelf blokkeert, zodat de opdracht niet af komt. Het Groucho Marx-syndroom komt voort uit perfectionisme ten opzichte van je medestudenten, want je moet van jezelf beter presteren dan zij. Je lijdt aan onredelijke verwachtingen omtrent je eigen prestaties, maar je denkt ook dat je medestudenten structureel beneden de maat presteren. Als je eerlijk bent, vind je jezelf slimmer dan de rest. Over het algemeen ben je gewend actief bezig te zijn met je studie en heb je een sterk gevoel van eigenwaarde.

Vermoedelijk ben je een student die:

 • mentoren of docenten nooit om hulp vraagt;
 • praat op een manier waaruit spijt blijkt; je gebruikt vaak woorden als “had gekund”, “had gemoeten”, enzovoorts.

Typische uitspraken van Groucho Marx-soggers zijn:

 • “Ik weet dat ik beter werk had moeten afleveren, want ik weet dat ik dat kan.”
 • “De docent denkt dat ik zo slim ben – en ik moet die verwachting waarmaken.”
 • “Elke vergissing, hoe klein ook, is een catastrofe. Ze lachen me vierkant uit.”
 • “Benedenmaats presteren is gewoon onacceptabel.”
 • “Ik kan het niet inleveren, omdat ik weet dat er fouten in mijn werk staan.”
 • “Om voor mijn tentamen te slagen, moet ik het onderwerp perfect beheersen – daardoor is de taak om voor een tentamen te studeren zo overweldigend dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen.”

Do’s en don’ts

 • NIET DOEN: In een groep werken – dit zal tot conflicten leiden, omdat je dan het gevoel zult hebben dat je niet kunt laten zien wat je in huis hebt.
 • NIET DOEN: Te joviaal zijn met je docent – je hebt afstand nodig, anders heb je misschien het gevoel dat je hem of haar persoonlijk teleurstelt als je iets inlevert wat je zelf als benedenmaats beschouwt.
 • NIET DOEN: Te veel vrijheid nemen met je opdrachten; je zult het wereldhongerprobleem gaan oplossen als je niet strikt beperkt wordt tot een duidelijke taak. (Natuurlijk staat het je volkomen vrij dat te gaan doen NADAT je bent afgestudeerd!)
 • NIET DOEN: Te trots zijn om op tijd hulp in te schakelen bij het bestrijden van de stress en het uitstelgedrag. Hierdoor ga je beter presteren!
 • DOEN: Anderen om feedback vragen, en positieve reacties op je werk accepteren.
 • DOEN: Opdrachten inleveren vóór de dag van de deadline – doe je dat niet, dan zul je eraan blijven werken, omdat je de lat voor jezelf steeds hoger legt.
 • DOEN: Beseffen dat niemand perfectie verwacht – perfectie is iets waar je naar kunt streven, maar nú gaat het er vooral om dat je van je fouten leert. Vraag je docent wat haar of zijn eigen fouten waren en hoe die ze heeft opgelost – dat helpt de zaken in perspectief te zetten!
 • DOEN: Beseffen dat dit alleen maar een tentamen / opdracht is – het is niet de enige kans in de geschiedenis om een oplossing voor het wereldhongervraagstuk te vinden, maar slechts één tentamen of werkstuk, en meestal kun je een werkstuk verbeteren nadat je er commentaar op hebt gehad, of een tentamen opnieuw doen als je bent gezakt.
 • DOEN: Je docent om harde deadlines vragen – of nog beter, je eigen deadlines opstellen en de docent vragen je daaraan te houden.
 • DOEN: Gun jezelf goede studiebegeleiding.

Aan de slag?

Studiemeester is expert op het gebied van studieontwijkend gedrag. Studenten zetten onze studiebegeleiding in om beter te studeren. Wat zou jij willen verbeteren aan je studieaanpak? Welke studieresultaten zou jij kunnen bereiken met een betere aanpak? Bespreek je vragen over studiebegeleiding eens met een ervaren begeleider. Dat kan gratis en vrijblijvend in een kennismakingsgesprek.

Met Studiemeesters haal je het beste uit jezelf. Meld je daarom vandaag nog aan.

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?

 • We bellen je als je een telefoonnummer hebt achtergelaten. Dat doen we tijdens kantooruren;
 • Heb je alleen een e-mailadres ingevuld? Dan mailen we je een voorstel voor mogelijke afspraakmomenten;
 • We gebruiken je gegevens nergens anders voor. Alle informatie blijft privé en wordt vertrouwelijk behandeld.