Hulp bij methode en data-analyse

Begeleiding bij statistiek in het kader van je scriptie

Of je nu nog met data verzamelen moet beginnen of al data verzameld hebt, we kunnen je in alle fasen van je onderzoek helpen. Veel studenten hebben tijdens hun studie statistiek gehad, maar zijn de stof vergeten tegen de tijd dat ze deze bij hun scriptie nodig hebben. Ineens lijkt die output niet zo logisch meer en heb je geen idee wat het allemaal betekent. Misschien ben je bang dat je dataset niet in orde is. Geen nood! Of je nu werkt met SPSS, Matlab, R of Excel, wij hebben een specialist die je kan helpen stap voor stap te leren begrijpen hoe jij je data-analyse moet uitvoeren.

Hoe werkt de begeleiding?

Veel problemen waar je tijdens je data-analyse tegenaan loopt, ontstaan al in de ontwerpfase van je methode. Daarom doen we eerst een paar stappen terug: Wat wilde je ook alweer meten? Zo werken we samen door je data heen en zorgen we dat jij begrijpt wat je aan het doen bent.

  • Welke vragen wil je met behulp van je data beantwoorden? We inventariseren welke vragen je met je data wilt beantwoorden. Hiervoor gaan we terug naar je deelvragen, hypothesen, of conceptueel model.

  • Hoe heb je je data verzameld of hoe ga je dit aanpakken? Zodra we de vraagstelling helder in beeld hebben, bekijken we hoe je je data verzameld hebt of hoe je dit gaat doen. We letten daarbij op validiteit en betrouwbaarheid: Hoeveel mag je nu écht zeggen aan de hand van je data? Heb je wel gemeten wat je wilde meten? Moet je je gegevens nog verzamelen, dan kunnen we je daarbij advies geven, bijvoorbeeld bij het opstellen van vragenlijsten of enquêtes.

  • Wat mag je wel of niet doen met je verzamelde data? Als je je data hebt verzameld, bekijken we wat je daar wel of niet mee mag doen. We halen de bezem door je dataset, checken assumpties en leggen je uit wat je moet doen voordat je je data kunt analyseren. Ga je missing values verwijderen? Moet je nog vragen omscoren? Moeten er schalen gemaakt worden? Zijn die wel betrouwbaar? Hoe doe je ook alweer een factoranalyse, en hoe bereken je Cronbachs alfa?

  • Hoe voer je je analyses uit en hoe interpreteer je de uitkomsten? Pas op dit punt gaan we met de daadwerkelijke data-analyse aan de slag. Als we eenmaal weten welke variabelen we nodig hebben om je vragen te beantwoorden en met welke toetsen we dit gaan doen, is het eigenlijk niet veel werk meer. We helpen je met het op de juiste wijze uitvoeren van de toetsen en leggen je uit hoe je de resultaten moet interpreteren. Omdat we het ook al over je methodologie gehad hebben, kunnen we extra kritisch naar je resultaten kijken. Zo word je meteen met een aantal kritiekpunten geconfronteerd, die je in je conclusie kunt meenemen.

  • Een greep uit de analysemethoden waar we je bij kunnen helpen: Enkelvoudige en meervoudige regressieanalyse, mediatie- en moderatieanalyse, correlatieanalyse, variantieanalyse (ANOVA: one-way, two-way, repeated measures), t-toetsen (one sample, independent samples, paired samples), Chi-kwadraat, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse (Cronbachs alfa) etc.

Meld je aan voor een kosteloze kennismaking

Dit zeggen studenten over onze hulp

“Via Twitter won ik een week studiebegeleiding bij Studiemeesters. Dat kwam ontzettend goed uit, want ik liep nogal vast met wat herkansingen. Kinge en Ellen hebben me geholpen met een onderzoek dat ik voor een derdejaarsvak moest uitvoeren. Ik moest daarvoor een enquête uitvoeren en analyseren. Ik wist zelf niet meer waar ik moest beginnen, maar zij stelden me gerust, hielpen me structuur aan te brengen in het onderzoek, hielpen me met SPSS -van Ellens enthousiasme ga je werken met dat programma bijna zelf ook leuk vinden!- en gaven me goede tips. Het onderzoek is nu zo goed als af. Zonder deze toppers was me dat niet gelukt!” – Naomi, Media, Informatie en Communicatie