Bijles statistiek

Krijg je statistiek, maar vind je de stof lastig? Weet je niet goed wanneer je welke formule moet gebruiken en snap je ook niet precies hoe je hem moet toepassen of uitwerken? Heb je geen idee hoe je SPSS output moet interpreteren? Weet je niet wat je aan moet met die tabellen achter in je boek? Begrijp je niet waarom je steeds zakt voor je tentamen?

Veel studenten raken met statistiek gauw achter op schema. Als je thuis zit en één onderdeel niet snapt, is het lastig om het zelf uit te vogelen en wordt het lastig om nog de motivatie op te brengen. Door regelmatig met een begeleider af te spreken, heb je een stok achter de deur en regelmatig de extra uitleg die je nodig hebt om verder te kunnen.

Hoe pakken we dat aan?

Eerst kom je kennismaken met je statistiekbegeleider. Samen bekijken we eerst waar je goed in bent en waar je beter in wilt worden. We werken tijdens de bijles altijd met jouw boek en jouw oefenstof, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op je tentamen. We leren je hoe je je opgaven stap voor stap maakt en we trainen je waar nodig. Ook als je nog helemaal niets van statistiek weet, kunnen we samen op jouw tempo de stof doorlopen. Je leert niet alleen wat je moet doen, maar ook waarom je dat doet. Zo hoef je nooit meer verward te raken over complexe statistische opdrachten!

Hoe vaak krijg je bijles?

Zo vaak als je wilt of nodig hebt. We raden aan om bijles regelmatig in te plannen, zodat je met de stof aan de slag blijft. Sommige mensen komen één keer per week, anderen twee keer. Het is ook mogelijk om langer dan een uur af te spreken. Als je eenmalig bijles wilt (omdat je concrete vragen hebt over één onderdeel), kan dat natuurlijk ook.

Kom kennismaken!

 

We geven bijles in de meest voorkomende statistiekonderwerpen, beschrijvende en inferentiële statistiek, voor zowel HBO als universiteit:

 

 • centrummaten (modus, mediaan, gemiddelde)
 • spreidingsmaten (interkwartielafstand, standaarddeviatie, variantie)
 • associatiematen (chi-kwadraat, odds ratio, Spearman en Pearson correlaties, covariantie)

 

 • normaalverdeling
 • binomiaalverdeling
 • poissonverdeling
 • chi-kwadraatverdeling

 

 • betrouwbaarheidsintervallen
 • hypothesetoetsen
 • t-toetsen
 • z-toetsen
 • F-toetsen
 • nonparametrische toetsen

 

 • ANOVA (one way, two way, repeated measures)
 • ANCOVA
 • regressie (lineair en logistisch, enkelvoudig en meervoudig, werken met dummyvariabelen)

 

 • SPSS output lezen of uitdraaien

 

We kennen de meeste statistiekboeken, maar omdat dit er te veel zijn om op te noemen, hier een paar titels die we regelmatig voorbij zien komen:

 

 • Agresti en Franklin – The art and science of learning from data
 • Agresti en Finlay – Statistical methods for the social sciences
 • Twisk – Inleiding in de toegepaste biostatistiek