De balans, kernbegrip in bijles boekhouden en accounting

De balans vormt de basis van ons boekhoudkundig systeem. Maar wat is een balans nu eigenlijk? Als je net begint met boekhouden, kan het lastig zijn om je een voorstelling te maken bij dit abstracte concept. Een uitleg ‘in gewone woorden’ komt dan goed van pas. Specialist Sander van Luit geeft ons zo’n uitleg, zoals hij dat in zijn bijles boekhouden en accounting voor Studiemeesters regelmatig doet. Wil jij ook goed begrijpen wat een balans precies is? Lees dan verder.

Waarom moet je de balans goed kennen?

‘Je moet de balans goed kennen omdat het de basis vormt van elke boekhouding’, benadrukt Sander tijdens zijn bijlessen. ‘Boekhouden houdt feitelijk in dat je de balans continu aan het updaten bent. Er wordt bijgehouden hoeveel je hebt aan bezittingen en hoeveel je hebt aan schulden, zodat je weet wat je nog krijgt van klanten en wat je nog moet betalen aan leveranciers. Uit de balans volgt een resultatenrekening waarmee je de omzet, kosten en winst kunt berekenen.’

Wat is er moeilijk aan de balans?

‘De balans is best een abstract begrip. In principe is het gewoon een lijstje met posten met bedragen erachter, maar zonder bijles is het moeilijk om je voor te stellen wat het nu eigenlijk betekent. Daardoor kun je de theorie lastig onthouden en kun je haar niet goed toepassen in oefenopgaven. Feitelijk zit er een heel boekhoudsysteem achter de balans. Als je er al lang mee werkt, is dat systeem heel logisch, maar als beginner zul je moeite moeten doen om het onder de knie te krijgen. Gelukkig loont het de moeite, want als je het begrijpt, wordt het een logisch systeem’, aldus Sander.

Wat is de balans nu eigenlijk?

‘In een bedrijf moet elke uitgegeven euro verantwoord worden. Daarvoor wordt de balans gebruikt. Een balans heeft twee kanten, net zoals een medaille twee kanten heeft. Een balans bestaat uit twee kolommen die naast elkaar staan. Elke euro die in het bedrijf zit, staat twee keer op de balans: eenmaal wordt vermeld waar de euro aan besteed is, en eenmaal wordt vermeld waar de euro vandaan is gekomen. Waar de euro aan besteed is, staat in de linkerkolom, want daarin staan alle bezittingen.’ Voorbeelden van bezittingen die Van Luit tijdens zijn bijlessen noemt, zijn auto’s, machines, gebouwen en geld. ‘De herkomst van de euro kun je vinden in de rechterkolom van de balans, die aangeeft waar het geld voor de bezittingen vandaan is gekomen. Denk bijvoorbeeld aan geld dat de eigenaar in het bedrijf heeft gestoken, geld van de bank of geld van een andere partij.’

Hoe omschrijf je dit in boekhoudkundige termen?

‘De linkerkolom is de debetkant. De bezittingen die hierin staan, worden de activa van een bedrijf genoemd. De activa zijn dus bezittingen zoals bankrekeningen, voorraden, nog te ontvangen geld van klanten, machines, gebouwen en auto’s. De rechterkolom is de creditkant. Hierin staan de passiva. Deze laten zien wie degenen zijn die het geld voor de activa binnen hebben gebracht. Dit kunnen de eigenaren zijn (dan is er sprake van eigen vermogen) en personen en organisaties die geen eigenaar zijn (vreemd vermogen).’

Hoe krijg ik de balans onder de knie?

‘In het begin ken je het volledige systeem nog niet en zul je gewoon moeten aannemen dat het systeem op deze wijze wordt gebruikt. Bepaalde posten horen nu eenmaal links op de balans te staan en andere posten rechts. Leer het uit je hoofd, want je zult het niet vanzelf onthouden. Beginnen met boekhouden is dus een kwestie van heel veel uit je hoofd leren. Daarna is het zaak om veel te oefenen met de dingen die je uit je hoofd hebt geleerd. Door de theorie veelvuldig te oefenen ga je het systeem begrijpen. Maak dus zoveel mogelijk oefenopgaven en voorbeeldtentamens. De logica volgt dan vanzelf, maar in het begin moet je door de zure appel heen bijten en moet je aannemen, stampen en oefenen.’

Wat moet je meteen uit je hoofd leren voor een tentamen boekhouden?

‘Leer uit je hoofd op welke plek in de balans bepaalde posten horen te staan. Zorg ervoor dat je de categorieën aan beide kanten van de balans kent en weet wat eronder valt. Je moet van elke post begrijpen wat hij betekent. Concrete zaken als een auto of machine kun je je gemakkelijk voorstellen, maar er zitten ook heel abstracte begrippen tussen waar je je niet direct een voorstelling bij kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een post vooruitbetaalde kosten. Dat betekent dat je hebt betaald voor iets wat je later gebruikt. Neem bij het leren de tijd om je voor te stellen wat zo’n post in de praktijk inhoudt. Het is trouwens ook belangrijk om te weten hoe de boekhouding gedurende een heel jaar wordt bijgehouden. Probeer een beeld te krijgen van wat accountants nu eigenlijk doen en zorg ervoor dat je de regels kent die daaraan verbonden zijn.’

Wat is het nut van bijles boekhouden en accounting?

‘Wil je goed worden in boekhouden en accountancy? Neem dan bijles, want de studiebegeleiders van Studiemeesters zorgen ervoor dat de theorie tot leven komt. Het is soms moeilijk om grip te krijgen op de concepten die bij het boekhouden worden gebruikt. Je vraagt je dan af: “Wat zijn nu vooruitbetaalde kosten, wat zijn debiteuren, wat zijn crediteuren?” Maar tijdens een bijles ben je in gesprek over deze begrippen en daardoor komt de stof tot leven.’ Het helpt om je voor te stellen dat de balans betrekking heeft op je eigen –fictieve- onderneming. ‘Stel je voor dat jij een bedrijf hebt opgericht. Je hebt een klant die je product heeft ontvangen, maar pas over een aantal maanden zal betalen. Deze klant is dan een debiteur. Door je op deze wijze een voorstelling te maken van een begrip ga je de stof beter begrijpen en onthoud je het ook beter.’

Bijlessen in boekhouden en accounting kunnen gegeven worden op basisniveau, maar ook op masterniveau. Ook kun je – bijvoorbeeld wanneer je merkt dat je thuis te weinig oefent- naar Studiemeesters gaan voor studiedagen. De meeste studenten krijgen in één dag bij Studiemeesters meer gedaan dan in een week thuis.


Over Studiemeesters

Bij Studiemeesters krijg je privéles van experts met ervaring in zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. In een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek maak je kennis met ons. Samen gaan we na op welke vlakken voor jou de meeste vooruitgang valt te boeken. Afhankelijk van wat precies hetgeen is waar je extra training voor wilt, maak je met je begeleider een plan dat precies past bij wat jij wilt bereiken. Lees hier reviews van studenten over Studiemeesters.

Bijles bij Studiemeesters

Onze begeleiders letten erop dat studenten de stof goed begrijpen. Studenten krijgen de gelegenheid om zo veel vragen te stellen als ze willen. We kiezen het tempo en de manier van uitleggen die bij jou passen, net zo lang tot je de stof onder de knie hebt.

Studiemeesters besteedt (indien nodig) ook aandacht aan studievaardigheden. De belangrijkste studievaardigheden waar studenten bij Studiemeesters aan werken, zijn:
• discipline;
• het maken van een goede planning;
• het onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
• tentamenvaardigheden.

Opleidingen en vakken

Bij de specialisten van Studiemeesters kun je onder andere terecht voor:

 • Bijles Bedrijfseconomie
 • Bijles Commerciële economie
 • Bijles Bedrijfskunde / Business Administration
 • Bijles Economie / Bijles Economics
 • Bijles Boekhouden
 • Bijles Externe verslaggeving
 • Bijles Bedrijfsadministratie
 • Bijles Management Accounting
 • Bijles Financial Accounting
 • Bijles Financial Management
 • Bijles Business planning
 • Bijles Finance
 • Bijles Investments

Staat jouw vak er niet bij? Neem dan contact op, want bij Studiemeesters kun je terecht voor bijles in bijna alle vakken die er zijn. Vele studenten komen naar Studiemeesters voor bijles en studiebegeleiding in een breed scala aan opleidingen en vakken.

Kom langs voor een gratis kennismaking!

ARCHIEF