Mijn zoon of dochter haalt te weinig studiepunten! Wat moet ik doen?

Uw kind is volwassen, woont misschien al op zichzelf, heeft een eigen leven. Nu is het halen van punten en motivatie om te studeren zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Dat is soms lastig, zeker als u het gevoel heeft dat uw zoon of dochter te weinig studeert, niet op de juiste wijze studeert, en lastig te motiveren is. Hoe ga je daarmee om? Vijf tips voor ouders van studerende kinderen.

1. Stimuleer uw kind om uw hulp te vragen

Studeren moet je leren; het is een ritme waar je in moet komen. Vaak is de studietijd een heftige periode: een student moet leren op eigen benen te staan en voor tentamens te studeren. Een student moet wennen aan een nieuwe stad, nieuwe mensen en een nieuwe manier van leven – en leren. Het helpt als uw zoon of dochter bij u om hulp kan vragen. Dat hoeft niet inhoudelijk te zijn; hulp bij planning of een luisterend oor is ook heel goed.

2. Stimuleer positief

De wortel werkt beter dan de stok. Beloon uw zoon of dochter als hij of zij hard studeert en punten haalt. Dat kan in de vorm van een cadeau of een activiteit, maar complimentjes werken ook al heel goed. Straf werkt niet, en dat zou ook niet moeten: je studiepunten niet halen is al straf genoeg.

3. Laat los

De consequenties van het niet halen van punten voor deze generatie studenten zijn veel groter dan toen u jong was: studieschulden liepen niet zo hoog op, er was waarschijnlijk geen negatief bindend studieadvies, en over de scriptie mochten studenten nog eeuwig doen voordat er vakken gingen vervallen. Voor die consequenties wil iedereen zijn of haar eigen kind natuurlijk behoeden. Toch zal hij of zij het vooral zelf moeten doen. We begrijpen het: het is moeilijk als je niet meer met docenten kunt overleggen en er compleet geen grip meer is op de dagindeling van uw zoon of dochter. Toch hoort dit ook bij volwassen worden: uw zoon of dochter moet zijn of haar eigen fouten leren maken. Laat af en toe even los; een keer zakken voor een tentamen hoort erbij.

4. Blijf begripvol

Bij Studiemeesters horen we vaak wat ouders niet horen: bij ons komen óók studenten die uit schaamte niet aan hun ouders durven te vertellen dat ze een tentamen niet hebben gehaald of dat ze een blok te weinig hebben gestudeerd. Ouders zetten vaak goedbedoeld druk op hun kinderen om te presteren, maar dat kan ook als gevolg hebben dat een studerend kind niet meer durft te zeggen wat er misgaat. Wij hebben daar heel extreme vormen van gezien, tot verzonnen diploma’s aan toe. De gevolgen zijn desastreus: ernstig verstoorde verhoudingen in de familie, stress, schaamte, depressies, ruzie, en natuurlijk nog steeds geen diploma. Wees begripvol, zodat uw kind om hulp durft te vragen.

5. Zoek hulp als het te veel wordt

Als de spanning over een studie die niet lekker loopt te hoog oploopt, kan het verstandig zijn de hulp van een specialist in te schakelen. Dat kan bij een studentenpsycholoog, een studieadviseur, of bij Studiemeesters. Juist een specialist in motivatie en effectief studeren kan de lucht klaren en ervoor zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt, zodat het bij de (schaarse) momenten samen ook eens ergens anders over kan gaan!


Studiebegeleiding op maat past altijd. Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier.

ARCHIEF