Tentamen goed leren? Bereid je voor met de DART-methode

Heb jij studietips nodig om je tentamens goed voor te bereiden? Wil je weten hoe je moet leren om je tentamen te halen? De succesformule voor het halen van tentamens bestaat uit het creëren van een duidelijk overzicht van de leerstof. De DART-methode leert je hoe je uit grote hoeveelheden informatie de hoofdlijnen kunt halen. Hieronder volgt een uitleg.

Tip 1. Deel de tentamenstof op voor je begint met leren

Om het overzicht te bewaren, is het handig om je te verplaatsen in je docent en je te bedenken waarom hij het vak op deze manier heeft ingedeeld. Hoe is de cursus opgebouwd? Waarom wil de docent dat deze informatie juist in deze week gelezen moet worden? Wat verwacht de docent dat je gaat leren van dit vak? Bedenk dat een docent zijn uiterste best doet om een zo goed mogelijk vak in elkaar te zetten, maar dat dit niet betekent dat alles 100% logisch is.

Kunnen & Snappen
Wanneer je duidelijk voor ogen hebt wat het vak behelst, kun je de inhoud gaan indelen in wat je moet kunnen en wat je moet snappen.

Kunnen
Onder kunnen vallen de praktische vaardigheden. Denk aan:
– de statistiek
– het kunnen werken met software als SPSS, STATA of GIS
– het vertalen van stukken
– het uitwerken van managementmodellen

Een handige manier om de stof goed te kunnen onthouden is door ‘flashcards’ te gebruiken. Flashcards zijn kleine kartonnen kaartjes met lijntjes om op te schrijven. Schrijf op de voorkant een vraag (zoals ‘in welk jaar…’ of ‘wie bedacht…’ of ‘geef de definitie van…’) en schrijf op de achterkant het antwoord. Je kunt vervolgens op twee manieren oefenen: ofwel door zelf de vraag hardop te beantwoorden, ofwel door eerst het antwoord te lezen en dan te bedenken welke vraag erbij hoort. Wanneer je de vragen en antwoorden net zo goed kent als de ingrediënten van je favoriete cocktail, kun je aan vrienden en/of familie vragen je te overhoren. Doe dit, want overhoren helpt!

Snappen
Onder snappen rekenen we alles wat de docent verwacht dat je weet. Voor open essay-vragen op het tentamen is het snappen van de stof essentieel. Een goede manier om de stof te snappen is kritisch lezen. Voor een boek geldt dan dat je allereerst de inhoudsopgave kritisch bekijkt. Wat is de structuur van het boek en waarom is het zo opgebouwd? Tijdens het lezen kun je een Word-document of aantekeningenschrift gebruiken waarin je de kernelementen vastlegt, zoals speciale woorden, formules, regels, jaartallen, definities of belangrijke namen. Deze kun je dan voor je tentamen in je hoofd ‘stampen’. Bij artikelen vind je de structuur van het stuk vaak in de abstract of samenvatting. Kernpunten zijn vaak: Wat zijn de uitkomsten van de studie, welke theorie wordt er gebruikt, en hoe is er onderzoek gedaan? Ook is het belangrijk om te kijken naar het jaartal waarin het boek of artikel is gepubliceerd, want dit zegt vaak iets over de invalshoek van de schrijvers. Met name bij oudere studies kunnen de ideeën inmiddels achterhaald zijn.

Tip 2. Agenda’s mogen niet ontbreken bij goede tentamenvoorbereiding

Het belang van een planning wordt gemakkelijk onderschat. Een planning verbetert de concentratie en voorkomt dat je ‘verzuipt’ in een grote hoeveelheid stof. Het loont dus om tijd te steken in het maken van een werkschema. Heb je het gevoel dat je die niet kunt maken omdat je niet weet hoeveel tijd iets kost? Realiseer je dan dat een planning altijd gebaseerd is op een schatting, dat je je planning sowieso elke week even bijwerkt, en dat je alleen beter kunt worden in plannen als je ermee oefent. Laat je niet afschrikken door het feit dat je het hele schema nog niet tot in detail kunt invullen. In tegenstelling tot wat studenten vaak denken is een planning niet in steen gebeiteld, maar flexibel en veranderbaar. De kunst is om je planning constant aan te passen en daarbij het einddoel goed voor ogen te houden. Sommige studenten geven de voorkeur aan een digitale planning (in Word, Excel of Google Calendar), anderen tekenen het uit op papier.

Een paar plan-tips:

 • Plan niet meer dan acht uur per dag in. Werk in blokken van één tot twee uur, en neem twee keer een kwartier pauze en één keer een uur. Download hier onze studiedagplanning.

 • Zoals boven besproken deel je de stof in. Zet deze in een document en noteer achter elk deel hoeveel uur je denkt eraan te gaan besteden, en vermenigvuldig deze uren met 1,3. Door je uren ruim in te plannen heb je ruimte voor speling en creëer je een rustiger manier van studeren.

 • Plan ook je sociale leven in. Naast je studie ben jijzelf ook belangrijk. Door voldoende tijd voor jezelf te reserveren blijf je fit en gemotiveerd.

 • Maak een week- en maandplanning en werk deze regelmatig bij.

Tip 3. Routine is onmisbaar bij het leren van tentamens

Wanneer je iets regelmatig doet, zoals meerdere uren achtereen studeren, ontstaat er een routine. Nieuwe taken die in eerste instantie veel tijd en energie kosten, zoals het opdelen van tentamenstof en het plannen, gaan steeds minder moeite kosten naarmate je het vaker doet. Mocht je het erg druk hebben met veel verschillende dingen, denk dan aan de drie R’en: Rust, Reinheid en Regelmaat. Even goed voor jezelf zorgen doet wonderen voor lichaam en geest. De drie R’en helpen je een routine te ontwikkelen en zodoende fijner en rustiger aan de slag te gaan.

Een paar tips om routine te kweken:

 • Zorg voor een goede omgeving om te studeren. Misschien vind je een rustig cafeetje om de hoek lekker om te werken, of juist een drukke samenkomst van interactie zoals de Universiteitsbibliotheek. Ook openbare bibliotheken zijn erg fijne plekken om te werken. Pas wel op dat je werkplek je niet te veel afleiding geeft; je bent er immers om zo veel mogelijk werk te verzetten! Wees dus eerlijk naar jezelf en stel jezelf de vraag ‘Op welke plek studeer ik het best?’ en niet ‘Waar kan ik het gezelligst kletsen?’.

 • Zorg voor regelmaat in je dag. Je kunt bijvoorbeeld een standaard-dagschema maken dat je indeelt in vier studieblokken en drie pauzes. Blijf er telkens naar streven je studiedagen op die manier in te delen.

 • Veel studenten vinden het prettig om samen te studeren. Als je dit prettig vindt, maak dan afspraken met medestudenten om samen ergens te gaan studeren. Aarzel niet om studiegenoten hiervoor uit te nodigen.

Tip 4. Toets jezelf ter voobereiding van het Tentamen

Tijdens de laatste dagen voor het tentamen gaat waarschijnlijk al je aandacht naar het oefenen van de stof. Je kunt jezelf (hardop) toetsen met het gebruik van de flashcards, of in samenwerking met medestudenten elkaar overhoren. Door te praten en actief bezig te zijn met de stof komt de informatie in je langetermijngeheugen terecht. Eventueel kun je ook een aandachtsformulier maken, waarop je de probleempunten noteert die extra aandacht behoeven.

Tot slot nog enkele tips voor de laatste tentamenvoorbereidingen:

 • Probeer voordat je gaat beginnen oude tentamens te vinden die je inzicht geven in wat er uiteindelijk van je verwacht wordt.

 • De dag voor het tentamen stop je met leren. Je hebt de afgelopen weken hard geleerd en bent nu toe aan ontspanning, zodat je oplaadt voor het tentamen.

 • Laat je vlak voor het tentamen niet gek maken door studiegenoten. Het is niet nodig om nog over de stof te praten of te controleren of je alles wel weet. Dit levert vaak weinig op, maar kan je wel nerveus maken.

 • Neem water, noten en twee stuks fruit mee naar het tentamen. Je verbruikt erg veel energie tijdens een tentamen, zeker als het drie uur duurt. Drink niet te veel koffie, want dat kan je nerveus maken.

 • Vanwege de hoge concentratie tijdens het tentamen wil het nogal eens gebeuren dat je tijdsgevoel je in de steek laat, zodat je vijf minuten voor het einde ineens ontdekt dat er te weinig tijd over is voor het beantwoorden van de laatste vragen. Probeer daarom in het begin een goed overzicht te krijgen van de beschikbare tijd per vraag. Als je vastloopt bij een vraag, blijf dan niet te lang hangen en ga verder naar de volgende. Maar vergeet niet de overgeslagen vragen later alsnog in te vullen!


Met de juiste aanpak presteer je veel beter op tentamens. Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Eindhoven, Leiden of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF