12 Tips voor Eerstejaarsstudenten Rechten

Aangezien rechten geen vak is dat je op de middelbare school hebt gehad, hebben veel eerstejaarsstudenten moeite met het voorbereiden van een rechtententamen. Het is immers de eerste keer dat je te maken krijgt met dingen als wettenbundels en arresten. Hierdoor kan het voorkomen dat je als rechtenstudent niet helemaal goed weet waar je nou eigenlijk moet beginnen met leren; het is allemaal zoveel tekst! Je begint daarom maar lukraak samenvattingen te zoeken, wetsartikelen te highlighten of overal tabjes te plaatsen in de wettenbundel. Door alle onzekerheid kan zo’n voorbereidingsperiode voor een rechtenstudent een erg stressvolle ervaring worden. In deze blog wil ik een aantal tips geven om deze stress te verminderen en je te helpen je rechtententamen goed voor te bereiden.

1. GA NAAR DE COLLEGES

In de colleges worden bepaalde zaken besproken die op het tentamen zullen voorkomen en die niet in de literatuur te vinden zijn. Bovendien zijn de slides vaak niet erg behulpzaam als je de bijbehorende uitleg niet ten minste één keer hebt gehoord.

2. LEES DE VOORGESCHREVEN LITERATUUR

Aan de andere kant is het een veelgemaakte fout om de colleges als een vervanging voor het lezen van de literatuur te beschouwen. In de colleges kunnen namelijk nooit alle details van de wet worden uitgelegd, terwijl die juist heel belangrijk kunnen zijn voor het oplossen van een casus. Integendeel: de colleges gaan vaak over de grote lijnen van een bepaald rechtsgebied. Om de details te begrijpen, zul je de voorgeschreven literatuur grondig moeten bestuderen.

3. WEES VOORBEREID OP COLLEGES

Lees wekelijks al het materiaal dat in de studiehandleiding staat voorgeschreven. Het is heel moeilijk om een college te volgen wanneer je geen voorkennis hebt. Dit is vooral het geval als er juridische begrippen gebruikt worden waar je nooit eerder van gehoord hebt, iets wat in het eerste jaar vaak voorkomt. Je zult merken dat je veel meer uit een college kunt halen als je over de nodige voorkennis beschikt. Ook zul je merken dat je dankzij je voorkennis niet meer de drang voelt om aantekeningen te maken van alles wat de docent zegt. Je zult selectiever en efficiënter worden met de aantekeningen die je maakt.

4. HOUD DE STOF BIJ

Het is belangrijk om vanaf het begin bij te blijven met de wekelijkse stof, omdat de kans anders groot is dat je het niet meer kunt inhalen. Heb je een achterstand opgelopen, probeer die dan niet in te halen ten koste van de stof die nog komt, omdat je zo een steeds grotere achterstand creëert. Ook is het belangrijk om je leeswerk te doen in een rustige omgeving waar je niet wordt afgeleid, omdat je anders veel langer dan nodig bezig bent met het voorbereiden van een college.

5. MAAK AANTEKENINGEN VAN ARRESTEN TIJDENS HET LEZEN

Tijdens het lezen is het belangrijk om de relevante arresten over een bepaald onderwerp te noteren en deze kort samen te vatten. Hierbij kun je denken aan een korte omschrijving van de rechtsfeiten, de rechtsvraag en het rechterlijk oordeel. Er wordt namelijk niet van je verwacht dat je alle arresten tot in detail kent! Het gaat voornamelijk om de beantwoording van een bepaalde rechtsvraag met betrekking tot een bepaald wetsartikel.

6. HOUD DE RELEVANTE RECHTSBRON BIJ DE HAND TIJDENS HET LEZEN

In de literatuur bij rechtenvakken worden vaak wetsartikelen genoemd. De tekst gaat dan vaak over een uitleg van deze wetsartikelen, zoals de criteria, uitzonderingen en elementen ervan. Om goed te snappen waar de tekst over gaat, is het belangrijk om het wetsartikel in de wettenbundel bij de hand te hebben en zo nodig belangrijke zinnen te highlighten. Bij een rechtenstudie draait het immers om het begrijpen van de wet op zich.

7. VOORKOM HET STAMPEN VAN FEITEN

Bij het leren voor een rechtententamen is het kennen van de systematiek en de structuur van de wet veel nuttiger dan het onthouden van feiten en begrippen. Als je namelijk weet waar je de relevante informatie in de wet kunt vinden, hoef je een heleboel informatie niet te stampen. De juridische begrippen worden immers vaak in de wet al gedefinieerd of omschreven. Als je hem goed weet te gebruiken kun je je wettenbundel zien als een legaal spiekbriefje.

8. GEBRUIK TABJES EFFECTIEF

Als je in tijdnood komt met studeren, krijg je de neiging om maar lukraak tabjes te plaatsen in de wettenbundel bij alle artikelen die belangrijk lijken. Maar dit maakt je wettenbundel juist onoverzichtelijker, en dat zal je kostbare tijd kosten tijdens het tentamen. Daarom is het nodig dat je er al tijdens de voorbereiding op let dat de tabjes het beoogde doel zullen dienen: het snel kunnen navigeren door de wettenbundel tijdens het tentamen. Hierbij is het opnieuw belangrijk dat je de structuur van de wet kent, zodat je de tabjes strategisch kunt plaatsen. Je kunt ook verschillende kleuren gebruiken voor verschillende onderwerpen; dat bevordert de overzichtelijkheid.

9. MAAK OEFENTENTAMENS

Oefententamens kunnen een heel goed middel zijn om te testen of je goed bent voorbereid. Vooral bij multiple-choice-tentamens is de kans groot dat vragen uit tentamens van voorgaande jaren terugkomen. Op die manier kun je ook een idee krijgen van de soorten casussen die kunnen worden gegeven en kun je oefenen met de toepassing van wetsbepalingen op een casus.

10. STRUCTUREER JE ANTWOORDEN

Een veelgemaakte fout op tentamens is dat studenten een omschrijving geven van de wet, maar dit onvoldoende koppelen aan de casus in kwestie. Ook het omgekeerde is mogelijk, waarbij studenten uitspraken doen over een casus zonder hierbij de relevante wetsartikelen te noemen. Het is dus belangrijk de wet niet alleen te kennen, maar ook toe te kunnen passen op een bepaalde situatie. Om te voorkomen dat je deze fouten maakt, is het belangrijk dat je antwoord respectievelijk de volgende elementen bevat: relevante wetsartikelen, toepassing van de wetsartikelen op de casus, conclusie.

11. MAAK EEN STUDIEPLAN

Het is belangrijk dat je niet pas een week van tevoren begint met voorbereiden en daardoor informatie moet gaan stampen. Rechtententamens zijn niet louter een geheugentest, maar een test van het begrip van de wet en de argumentatieve vaardigheid. Om je werk effectief te verspreiden kun je een dagelijkse planning maken van wat je gaat doen, waarbij je niet al te hoge eisen stelt. Je zult merken dat het op de lange termijn efficiënter is als je elke dag een beetje doet. Ook is het belangrijk om data van tentamens en eventuele hertentamens te noteren om zo inzicht te krijgen in de vraag welke vakken prioriteit hebben tijdens het leren.

12. ZOEK OP TIJD HULP INDIEN NODIG

Het is normaal dat studenten moeite hebben met het begrijpen van de inhoud van bepaalde colleges, het voorbereiden van colleges, het voorbereiden van tentamens, het beheren van tijd en het daadwerkelijk maken van tentamens. Indien je ergens niet uitkomt is het verstandig om zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Op die manier loop je geen achterstand op en is er voldoende tijd om de moeilijkheden aan te pakken. Bij Studiemeesters kunnen studenten terecht voor individuele begeleiding bij al de bovengenoemde aspecten!


Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Eindhoven, Leiden of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF