Juridische bronnen en literatuur | 6 duidelijke tips van juridisch specialisten

Bronnen zoeken is geen kunst! Onze juridisch specialisten vertellen hoe het moet.

Bronnen zoeken is geen kunst, maar een vaardigheid. Vaardigheden kun je leren. De uitleg van onze juridisch specialisten is helder. Op zes belangrijke vragen van rechtenstudenten geven zij hele duidelijke antwoorden.

1. Hoe baken ik mijn onderwerp af?
Gebruik publicaties in juridische tijdschriften om je onderwerp af te bakenen. De tijdschriftpublicaties verwijzen naar artikelen, jurisprudentie en parlementaire stukken. Deze verwijzingen kun jij op jouw beurt gebruiken. Kijken in andermans bronnenlijst heet ‘de sneeuwbalmethode’. Gebruik twee of drie tijdschriftartikelen als leidraad voor jouw stuk. Hierop baseer jij je ‘algemene leerstukken,’ dat zijn stukken in je scriptie waarin je een wet uitlegt met voorbeelden of een casus.

2. Naar welke bron moet ik verwijzen?
Verwijs naar primaire bronnen in plaats van secundaire bronnen. Oftewel, verwijs naar de oorspronkelijke bron. Ook al heb je de wet in een boek gelezen, je haalt de oorspronkelijke bron aan. Bijvoorbeeld: Als in een boek naar een Kamerstuk wordt verwezen, dan verwijs jij in je scriptie of essay naar het Kamerstuk. Tip: Kopieer geen voorbeelden, maar bedenk zelf een voorbeeld of een casus om een wet uit te leggen.

3. Hoe verwijs ik naar bronnen?
Neem de meest recente versie van Leidraad goed door en pas het tot op de komma nauwkeurig toe. Pak tijdens het schrijven steeds weer de Leidraad erbij. Je vindt de Leidraad hier. Tip: Plaats ook informatie in voetnoten. Met name informatie die wel relevant is, maar niet belangrijk genoeg voor in je hoofdstuk. Definities bijvoorbeeld. Enthousiast gebruik van noten voor dit soort dingen maakt een professionele indruk.

4. Hoeveel bronnen moet ik gebruiken?
Er is geen vast aantal. Het verschilt per onderwerp. Over jouw onderwerp “mag je gewoon niks missen.” Zorg dat de relevante bronnen en de meest recente arresten terugkomen in je scriptie of paper. Trek genoeg tijd uit om bronnen te zoeken. Je bent pas klaar als je zeker weet dat je alles hebt gevonden wat er is en dat alles wat je niet hebt gevonden dus niet bestaat. Trek er minstens een hele dag voor uit, want goed zoeken kost tijd. Op een advocatenkantoor ben je daar je eerste jaren ook urenlang mee bezig. Gebruik zoveel mogelijk verschillende zoektermen tot je echt helemaal niets meer vindt. Tip: Gebruik bij het zoeken dubbele aanhalingstekens en andere speciale tekens.

5. Waar moet ik bronnen zoeken?
Je hebt verschillende bronnen nodig: van wetgeving, Kamerstukken en verdragen, tot juridische boeken, tijdschriften en artikelen. Je vindt ze op verschillende plekken. Hier vind je een goede lijst met plekken om bronnen te zoeken. Ook wordt uitleg gegeven over hoe je de zoekmachines en catalogi moet gebruiken. Tip: Vergeet de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad in arresten niet. Parafraseer ze, of neem ze over als de exacte verwoording van belang is.

6. Wat is recente literatuur?
Rechten is een dynamisch vakgebied. Door wetswijzigingen en jurisprudentie veroudert literatuur snel. Je moet daarom zeker weten dat je de meest recente literatuur hebt gevonden. Zoek ook naar wetswijzigingen die aanhangig zijn en uitspraken die binnenkort verwacht worden. Ga na of er sprake is van overgangsrecht. Of een bron voldoende recent is wordt bepaald door de actualiteit van je onderwerp. Vaak wordt een grens van vijf jaar gehanteerd, maar ook dertig jaar oude boeken kunnen nog van belang zijn voor een bepaald onderwerp. Zeker als ze bijvoorbeeld door een autoriteit op een bepaald gebied zijn geschreven. Maar als het om een zeer actueel onderwerp gaat, dan kunnen twee jaar oude bronnen al achterhaald zijn. Kortom: wat recent is, hangt af van je onderwerp en moet je dus zelf beoordelen.


Op efficiënte wijze beter studieresultaat behalen? Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier.

ARCHIEF