Tips voor het schrijven van een juridische brief

Hieronder lees je welke tips onze juridische specialisten geven voor het schrijven van een juridische brief.

Schrijf niet té officieel

Je tekst moet juridisch correct zijn, maar ook begrijpelijk. Beginnende juristen schrijven vaak zó officieel dat het haast niet te lezen is. Dat is niet nodig. Tegenwoordig streven juristen ernaar om teksten te schrijven die goed te begrijpen zijn voor de gemiddelde lezer. Enkele rechtbanken hebben zelfs het voornemen geuit om hun uitspraken zo begrijpelijk op te stellen dat ze leesbaar zijn voor kinderen van 12 jaar en ouder. Schrijf kort en bondig, in een heldere schrijfstijl, met een duidelijk gestructureerde boodschap.

Schrijf namens je cliënt

Maak geen rechtstreekse statements die je zelf niet kunt bewijzen (“U heeft een televisie gestolen…”), anders ben jij degene die iemand beschuldigt! Houd jezelf buiten schot en treed expliciet namens je cliënt op (“Volgens mijn cliënt heeft u…”).

Wees je bewust van het effect van je schrijven

Als jurist moet je je bewust zijn van het effect van je schrijven op de ontvanger. Vaak wil je de ontvanger aansprakelijk stellen voor iets wat je cliënt schade heeft berokkend, maar als je te aanvallend of te beschuldigend schrijft, kun je conflicten verergeren. Vaak moet je een neutralere toon hanteren om het gewenste effect te sorteren.

Ultimatum, termijn en vervolgstappen

Wees duidelijk. Stel een ultimatum, vermeld een termijn en omschrijf de vervolgstappen. Op basis daarvan kan iemand zich verweren of kan hij inschatten wat de consequenties zijn. Je wilt voorkomen dan je een nietszeggende brief verstuurt en vervolgens ´een dagvaarding door iemands brievenbus propt´.

Stem je schrijfstijl af op de ontvanger

Bedenk aan wie je de juridische brief schrijft en stem je schrijfstijl af op de ontvanger. Als je aan een leek schrijft, steek dan niet meteen van wal met wetsartikelen en jurisprudentie. Aan een advocaat schrijf je een andere brief dan aan een cliënt of wederpartij. In het laatste geval moet je taalgebruik niet te juridisch zijn. ‘Vertaal’ het juridisch jargon en verwoord de juridische kwestie in gewone-mensen-taal. Houd het wel zakelijk en schrijf niet populair!


Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Eindhoven, Leiden of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF