Focusgroep organiseren: Vragenlijst en voorbeeld van opzet

Hoe stel je een vragenlijst op voor een focusgroep? Hoe ziet een opzet van een focusgroep er bijvoorbeeld uit? Hoe lang duurt een focusgroepgesprek? De scriptiespecialisten van Studiemeesters beantwoorden al je vragen over focusgroeponderzoek.

Hoe stel je een vragenlijst op voor een focusgroep?

Enkele open vragen vormen doorgaans het uitgangspunt voor een focusgroeponderzoek. De vragenlijst of opzet is vaak tamelijk ongestructureerd. Bij een focusgroep kun je ook gebruikmaken van opdrachten en oefeningen. In het geval van een marktonderzoek zou je bijvoorbeeld verschillende varianten van producten of merken op kaarten kunnen afdrukken, waarna je de groep vraagt ze te sorteren op volgorde van kwaliteit. Zulke opdrachten helpen mensen om op elkaar te focussen in plaats van op de gespreksleider. Het gaat je als onderzoeker niet om de uiteindelijke volgorde van de kaarten, maar om alle informatie die mensen prijsgeven als ze met elkaar in discussie gaan over de kwaliteit.

Hoe ziet een opzet van een focusgroep er bijvoorbeeld uit?

Focusgroepgesprekken kennen een aantal vaste onderdelen. De bijeenkomst wordt geopend met een introductie, die zelf weer uit meerdere onderdelen bestaat:

  • Verwelkom deelnemers.
  • Bedank mensen voor hun komst.
  • Stel jezelf voor.
  • Leg in grote lijnen het doel van de focusgroep uit.
  • Vertel hoeveel tijd er is voor de groepsdiscussie.
  • Kondig aan dat er een opname wordt gemaakt.
  • Vertel dat resultaten anoniem worden uitgewerkt.
  • Maak afspraken: ieders mening telt, maar er wordt niet door elkaar gesproken; er is telkens één persoon aan het woord.
  • Soms vullen deelnemers een vragenformulier in om sociaal-demografische data vast te leggen, zoals leeftijd, geslacht en woonplaats.
  • Deelnemers schrijven hun naam op een kaartje en zetten dat voor zich op tafel.

Na deze introductie kan de groepsdiscussie beginnen. Zodra het groepsgesprek op gang komt, zullen deelnemers elkaars gespreksrollen en invalshoeken beginnen te herkennen. In de loop van het gesprek gaan ze dan meer en meer op elkaars bijdrage in. Aan het einde van het gesprek wordt er netjes afgesloten, waarbij je de deelnemers bedankt, kort vertelt wat er verder met de data wordt gedaan en afscheid neemt.

Hoe lang duurt een focusgroepgesprek?

Er is geen vaste regel voor de duur van een focusgroepgesprek. De duur zou je moeten laten afhangen van het aantal topics dat je moet voorleggen aan je respondenten. De tijd die het kost om een volledige focusgroepsessie uit te voeren, kan dus variëren van bijvoorbeeld één uur tot een halve dag. Een focusgroep van één tot anderhalf uur komt het meest voor.


Voer je voor het eerst een focusgroep-onderzoek uit? Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Eindhoven, Leiden of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF