Focusgroep reflectie: Voordelen en nadelen van de methode

Elke onderzoeksmethode heeft zijn eigen voor- en nadelen. De scriptiespecialisten van Studiemeesters zetten de voor- en nadelen van de focusgroep voor je op een rij. Ook de beperkingen (of ‘limitations’) van de kwalitatieve onderzoeksmethode komen daarbij aan bod.

Voordelen van de focusgroep

Het belangrijkste voordeel van een focusgroep is dat de perspectieven van deelnemers blootgelegd worden op een manier die verschilt van individuele interviews. (Perspectieven van mensen spelen een erg belangrijke rol in kwalitatief onderzoek.) Bij focusgroepen wordt er namelijk gediscussieerd, stellen deelnemers vragen aan elkaar en moeten ze hun standpunten beargumenteren. Dit leidt tot diepere inzichten dan individuele interviews, waarbij de geïnterviewde minder wordt uitgedaagd om na te denken over zijn perspectief. Daarnaast kan het opzetten van een focusgroep efficiënt zijn. Het kost namelijk minder tijd om zes mensen tegelijkertijd te spreken, dan om zes individuele interviews af te nemen.

Nadelen en beperkingen van de focusgroep

Zoals elke onderzoeksmethode brengt ook de focusgroep een aantal nadelen met zich mee. We zetten ze voor je op een rij:

  • Een focusgroepgesprek is moeilijker te organiseren dan afzonderlijke interviews.
  • Bij een focusgroep heeft de interviewer minder controle over het verloop van het groepsgesprek dan bij individuele interviews.
  • De data die een focusgroeponderzoek oplevert, is moeilijker te analyseren dan data uit individuele interviews.
  • Het uitwerken van de opnames van een groepsdiscussie is erg tijdrovend.
  • Het uitwerken van opnames is soms niet mogelijk, omdat je zelden volledig kunt voorkomen dat mensen door elkaar praten.
  • Groepseffecten vormen een risico. Afwijkende meningen worden bijvoorbeeld onderdrukt en niet geuit als een bepaald perspectief dominant lijkt of door de groep geaccepteerd lijkt te worden.
  • In een groepsdiscussie zijn mensen meer geneigd om cultureel geaccepteerde standpunten in te nemen dan in individuele interviews.
  • Een focusgroep kan minder geschikt zijn als mensen het onderwerp als ongemakkelijk of erg persoonlijk ervaren.
  • Een focusgroep kan minder geschikt zijn als de meningen van mensen sterk uiteenlopen.

Toelichting op de nadelen

Zakt de moed je in de schoenen na het lezen van de nadelen van deze kwalitatieve onderzoeksmethode? Realiseer je dat elke onderzoeksmethode zijn eigen nadelen heeft. Laat je er dus niet door weerhouden als het voordeel van de focusgroep van belang is voor de beantwoording van je onderzoeksvragen. Bespreek de nadelen in het methodenhoofdstuk of in de reflectie van je scriptie.


Voer je voor het eerst een focusgroep-onderzoek uit? Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Eindhoven, Leiden of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF