Van Voorwoord tot Bijlagen – Uitleg over alle onderdelen van de scriptie

De scriptiespecialisten van Studiemeesters leggen uit welke onderdelen aan je scriptiehoofdstukken voorafgaan, welke erop volgen, en hoe je al deze onderdelen van de scriptie schrijft.

Voorblad scriptie / titelpagina

We bespreken álle onderdelen van het scriptiedocument en beginnen dan ook bij het voorblad, de titelpagina. Op het voorblad staan vaak vermeld: naam van de student, studentnummer, opleiding, namen beoordelaars, versie en datum. Vergeet niet een mooie titel te bedenken voor je scriptiedocument. Bij creatievere titels voeg je ter verduidelijking een ondertitel toe. Bijvoorbeeld: “Wat wil de rocker? Een kwalitatief onderzoek naar de wensen en behoeften van rock-liefhebbers voor een Brabants poppodium.”

Colofon

In het colofon vermeld je contactgegevens van jezelf, namen, titels en functies van je docenten en de contactpersonen bij je opdrachtgever. Als je niet wilt dat deze gegevens in een online scriptiebank terechtkomen, houd daar dan rekening mee bij het uploaden van je eindversie. Het opnemen van een colofon is niet verplicht, maar maakt een professionele indruk.

Voorwoord scriptie

Terwijl de inleiding echt het eerste hoofdstuk van je scriptie is, wordt het voorwoord gebruikt om een persoonlijk woord vooraf te schrijven. Wat erin staat, bepaal jij zelf. ‘Persoonlijk’ houdt hier in dat je kunt vertellen over het doel waarmee je ging studeren, over het plezier waarmee je aan je scriptie hebt gewerkt of over je plannen na je afstuderen. Als je over tegenslagen praat, probeer je dan genuanceerd, diplomatiek en een beetje positief uit te drukken. Als je dus wilt vermelden dat het niet altijd makkelijk was, voeg daar dan aan toe dat het erg leerzaam was. Bedank de mensen die je gesteund of geïnspireerd hebben. Vergeet je docenten niet: Bedank ze voor hun begeleiding en hun feedback in dit leerproces.

Samenvatting scriptie / Managementsamenvatting

Wat moet er in de samenvatting van een scriptie staan? En hij lang moet deze zijn? Om weer met de laatste vraag te beginnen: Bij het schrijven van je samenvatting beperk je je tot een A4’tje en daarbij gebruik je telkens één alinea om één hoofdstuk samen te vatten. Controleer of de samenvatting de volgende punten bevat: opdrachtgever, aanleiding, doelstelling, hoofdvraag, strekking deelvragen, belangrijkste modellen en/of theorieën, toegepaste onderzoeksmethoden, belangrijkste resultaten, belangrijkste conclusies (beantwoord daarmee de eerder genoemde hoofd- en deelvragen), belangrijkste aanbevelingen. Gebruik exact deze woorden in je tekst, dan weet iedereen meteen dat je alle relevante punten hebt benoemd. Bronvermeldingen zijn in de samenvatting niet nodig.

Inhoudsopgave

Ook de inhoudsopgave moet op één A4 passen. Zet er alleen hoofdstuk- en paragraafkoppen in, geen tussenkopjes. De inhoudsopgave fungeert als een wegwijzer voor de lezer. Voorwoord en samenvatting worden dus niet vermeld, want er staan alleen dingen in die ná de inhoudsopgave volgen. Maak gebruik van de automatische inhoudsopgave in Word, dan maak je geen fouten met paginanummers. Natuurlijk kunnen er tijdens het schrijven nog verschuivingen plaatsvinden in de tekst van je scriptie. Update daarom de automatische inhoudsopgave voor je de eindversie van je scriptie opslaat als PDF-file.

Hoofdstuk 1 – Hoofdstuk 6

Elk scriptiehoofdstuk heeft zijn eigen functie. Deze functies moet je kennen voor je een goede scriptiestructuur kunt opzetten. Lees hier meer over de hoofdstukindeling van de hbo-scriptie.

Literatuurlijst / Bronnenlijst volgens de APA-richtlijnen

De bronnenlijst komt voor de bijlagen. Zet je bronnen op alfabetische volgorde en noteer deze precies zoals de APA-richtlijnen voorschrijven. Gebruik bijvoorbeeld de APA-handleiding van de Universiteit Tilburg die je via Google kunt vinden. In hoofdstuk 1 en 2 van deze handleiding kun je per type bron opzoeken hoe je naar de bron verwijst vanuit de tekst van je scriptie, met name je theoretisch kader. Vaak gaat het dan om verkorte referenties (‘Hofstra, 2015’). In hoofdstuk 3 en 4 wordt beschreven hoe elk type bron in je bronnenlijst komt te staan. Dat is iets ingewikkelder, omdat je daarbij telkens een hele serie gegevens op een heel nauwkeurige manier moet noteren. Ga eerst na welk type bron je hebt (boek, artikel, blog of bijvoorbeeld website?), ga dan met behulp van de inhoudsopgave in de handleiding naar de paragraaf waarin de notatie voor dat type bron wordt beschreven, kijk hoe de vermelding eruit hoort te zien en schrijf jouw bron dan op EXACT dezelfde manier op. Let daarbij goed op het gebruik van komma’s, punten, spaties, schuinschrift en hoofdletters!

Bijlagen

Na de literatuur volgen vaak nog de bijlagen van je scriptie. Zet deze in een logische volgorde. Nummer ze met Romeinse cijfers en geef ze titels. Neem de cijfers en de titels op in je inhoudsopgave. Bijvoorbeeld:

Bijlage I. Terminologie in het Engels
Bijlage II. Operationeel model
Bijlage III. Vragenlijst online enquête

Alles op een rij

Tot slot volgt hier nog een overzicht van alle onderdelen van een standaard-hbo-scriptie.

Titelblad
Colofon
Managementsamenvatting
Voorwoord
Inhoudsopgave
H1. Inleiding
H2. Theoretisch kader
H3. Onderzoeksmethoden
H4. Resultaten
H5. Conclusies
H6. Aanbevelingen

Bronnenlijst
Bijlagen:
– Bijlage I. Vragenlijst
– Bijlage II. Frequentietabellen

Maak er wat moois van!


Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Eindhoven, Leiden of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF