Plan van aanpak: hbo-scriptie

Ben je aan het worstelen met je plan van aanpak, omdat je niet goed weet wat er precies in moet staan? Het plan van aanpak voor je hbo-scriptie moet altijd de volgende onderdelen bevatten:

  1. Een werktitel voor je scriptie: meestal je hoofdvraag of probleemstelling in verkorte vorm.

  2. De aanleiding voor je scriptie: het managementprobleem van je opdrachtgever en/of een kennisgat.

  3. Je probleemstelling (of centrale vraag of hoofdvraag) en je deelvragen.

  4. Een overzicht van de literatuur en de modellen die je wilt gebruiken in je scriptie.

  5. Een overzicht van de onderzoeksmethode die je wilt gebruiken: case study, enquête, interviews, desk research etc.

  6. Een voorlopige inhoudsopgave.

  7. Een voorlopige bronnenlijst/literatuurlijst.

Soms zijn de eisen uitgebreider. Daarom is het belangrijk om bij het maken van een plan van aanpak voor je hbo-scriptie ook het scriptiereglement van je opleiding na te kijken op de eisen die jouw hogeschool aan het plan van aanpak en aan je scriptie stelt!

Wil je leren hoe je een uitstekend plan van aanpak voor je hbo-scriptie maakt dat door je scriptiebegeleider wordt goedgekeurd? Kom dan langs voor een gesprek met een van onze specialisten.

Kom langs voor een gesprek

ARCHIEF