Resultaten en analyse voor de hbo-scriptie

Heb je voor je hbo-scriptie kwantitatief onderzoek gedaan met behulp van een enquête? En vraag je je nu af hoe je de resultaten van je enquête moet rapporteren? In deze blogpost leggen we uit hoe de meeste hbo-studenten dat aanpakken.

Indeling van je resultatenhoofdstuk

Je kunt je hoofdstuk op verschillende manieren indelen. Begin bijvoorbeeld met een paragraaf waarin je de verdeling van je sociaal-demografische variabelen rapporteert, vervolg dan met een paragraaf waarin je de resultaten van al je enquêtevragen inzichtelijk maakt en sluit af met een derde paragraaf waarin je de resultaten rapporteert van een data-analyse naar verbanden tussen variabelen. Een andere mogelijke indeling is werken met je deelvragen. Je gebruikt dan de onderwerpen van de deelvragen als tussenkopjes en geeft onder elk kopje de resultaten van de enquêtevragen van de betreffende deelvraag.

Het verschil tussen resultaten en analyse

Soms maken opleidingen een onderscheid tussen resultaten en analyse. Een gangbare opvatting over het verschil tussen deze twee is gebaseerd op het onderscheid tussen beschrijvende statistiek (het rapporteren van ‘descriptives’) en toetsende statistiek (ook wel inferentiële statistiek genoemd). Als je in het resultatenhoofdstuk van je hbo-scriptie resultaten en analyses apart moet bespreken, dan kun je het volgende doen: Rapporteer eerst de resultaten van je enquêtevragen met behulp van figuren (taart- of staafdiagrammen, histogrammen) of tabellen (frequentietabellen). Ga vervolgens aan de slag met data-analyse om verbanden tussen variabelen aan te tonen (met behulp van kruistabellen, ANOVA’s of regressies) en rapporteer de uitkomsten van de analyses.

Tip: Maak 100% gestapelde staafdiagrammen voor het rapporteren van resultaten van enquêtevragen met Likertschalen.

Verhouding tekst en figuur/tabel

De vuistregel is: Een tabel of een figuur is nooit alleen. Dat betekent dat er altijd een stukje tekst bij een figuur of een tabel hoort, en dat er vanuit de tekst naar de tabel of figuur wordt verwezen (“zie figuur 1.1.”). Wat je niet moet doen, is alle informatie of getallen uit de tabel of figuur overnemen in de tekst. Dan kun je de figuur of tabel immers net zo goed weglaten. Wat bespreek je dan in de tekst? Voeg iets toe; kijk zelf goed naar de figuur en noem twee of drie dingen die je daarbij opvallen. Zie je een patroon? Of zie je afwijkende dingen? Let wel op dat je nog geen conclusies trekt, anders heb je straks onder het kopje ‘Conclusies’ niets meer te vertellen. Beschrijf alleen objectief de resultaten.

Heb je altijd een figuur of tabel nodig?

Het antwoord op deze vraag is ‘nee’. De vuistregel is dat je voor het rapporteren van zo’n drie getallen geen tabel nodig hebt; je neemt ze gewoon op in de tekst. Als het om meer getallen gaat, maak dan wel even een tabel of een figuur.

Opmaak figuren en tabellen

Neem liever geen figuren en tabellen over uit SPSS. De vormgeving van SPSS laat namelijk nogal wat te wensen over en vaak staat er te veel niet-relevante informatie in de output van SPSS. Gebruik SPSS alleen om je getallen te genereren en exporteer deze dan naar Excel. Maak vervolgens figuren in Excel en plak ze in je Word-document (zonder omlijning of kader), en maak je tabellen in je Word-document. Geef alle tabellen en figuren een nummer en een titel (bijvoorbeeld: “Figuur 1.1. De mate waarin medewerkers tevreden zijn over de faciliteiten”). Tabellen en figuren nummer je los van elkaar. Er is dus zowel een tabel 1.1 als een figuur 1.1. Let op: de titel van een tabel staat bóven de tabel, maar de titel van een figuur staat ónder de figuur.

Tip: Een figuur is een plaatje of een afbeelding. Vuistregel: als het geen tabel is, dan is het een figuur.

Voorbeelden resultaten van enquêtes

Elke student bedenkt een eigen resultatenhoofdstuk. Het perfecte voorbeeld voor jouw resultatenhoofdstuk zul je waarschijnlijk niet vinden. Bekijk een paar verschillende resultatenhoofdstukken en bedenk dan zelf wat het beste is voor jouw scriptie. Voorbeelden vind je op de scriptiebank voor hbo-scripties.


Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Eindhoven, Leiden of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF