Het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Voor je scriptie moet je onderzoek doen. In de wetenschap zijn twee vormen van onderzoek te onderscheiden: kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze twee?

Het verschil

De woorden ‘kwalitatief’ en ‘kwantitatief’ geven al een belangrijk verschil aan. Kwalitatief onderzoek richt zich op de kwaliteit van de data door de nadruk te leggen op het begrijpen van een kleine onderzoeksgroep of een ander onderzoeksobject. Het eigen subjectieve perspectief kan hierin een belangrijke rol spelen. Kwantitatief onderzoek richt zich daarentegen op het verzamelen en analyseren van cijfermatige gegevens en gebruikt daarvoor een onderzoeksgroep met meer respondenten die zodoende een grotere kwantiteit aan data oplevert. Door de cijfermatige benadering ligt de nadruk niet op het begrijpen, maar op het verklaren van relaties tussen variabelen.

Laten we als voorbeeld relaties nemen. Tijdens een lange relatie leer je de complexiteit van een relatie kennen en begrijp je steeds beter wat een duurzame relatie inhoudt. Vanwege de diepgang wordt de kwalitatieve kennis steeds rijker. Je kunt een gedetailleerde beschrijving geven van de aspecten die belangrijk zijn. Echter, je kennis van relaties is alleen maar gebaseerd op deze ene relatie.

Als je ervaring hebt met meerdere korte relaties, is je kennis van relaties gebaseerd op de kwantiteit. Omdat je geen ervaring hebt met een lange relatie, heb je minder zicht op de vraag welke aspecten mogelijk belangrijk zijn bij een lange relatie, maar je weet wel meer over relaties in het algemeen. Op basis van deze cijfermatige kennis kun je bijvoorbeeld uitspraken doen over mogelijke patronen, gemiddelden, of verbanden.

Het verschil in de praktijk: inductief en deductief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is vaak inductief van aard. Hiermee wordt bedoeld dat de onderzoeker van tevoren geen duidelijke verwachtingen heeft ten aanzien van de vraag welke informatie hij denkt te gaan vinden. Aan het begin van een relatie weet je nog niet wat je te wachten staat, maar door vallen en opstaan leer je steeds meer en kun je uiteindelijk conclusies trekken.

Kwantitatief onderzoek is vaak deductief van aard. Op basis van bestaande informatie wordt een verwachting uitgesproken. Er wordt een algemene ‘hypothese’ (de verwachting) opgesteld die bevestigd of ontkracht gaat worden. Een voorbeeld van zo’n hypothese is de stelling dat mannen over het algemeen de oudere partner in een relatie zijn. Om deze stelling te onderzoeken, moet je informatie hebben van meerdere relaties, en niet slechts van een enkele.

De verschillende methoden

Kwalitatief (inductief) onderzoek maakt voornamelijk gebruik van observaties en diepte-interviews. De data wordt geordend door te coderen. Deze benadering is echter te tijdrovend om op een grote onderzoeksgroep toe te passen. Door te observeren en uitgebreid te praten met een kleine groep respondenten ontstaat er een gedetailleerd beeld, maar alleen van deze kleine groep.

Kwantitatief onderzoek maakt voornamelijk gebruik van vragenlijsten en statistiek. De vragenlijsten (questionnaires) worden verspreid onder een grote groep mensen, waardoor er een algemeen beeld ontstaat. Deze onderzoeksgegevens kun je veralgemeniseren, of generaliseren, naar een grotere populatie. Op basis van gegevens uit meerdere relaties kun je dan wellicht stellen dat de man over het algemeen inderdaad ouder is dan de vrouw.

Mixed methods

In de praktijk kunnen beide methoden goed in combinatie gebruikt worden. Het voordeel hiervan is dat je zowel een gedetailleerd als een algemeen beeld kunt ontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld door middel van kwalitatief onderzoek een verdiepende studie naar één relatie doen. De bevindingen kun je vervolgens in een vragenlijst verwerken die je voorlegt aan een grote groep mensen. Je kunt zo bepaalde interessante aspecten van een relatie nader analyseren door cijfermatige verbanden te onderzoeken. Op deze manier combineer je de sterke eigenschappen van beide methoden, en vermijd je de beperkingen.

Studiemeesters helpt studenten zoals jij vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek op een van onze locaties of online. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF