De Likertschaal voor enquêtevragen in scriptieonderzoek

Er zijn verschillende soorten antwoordschalen voor enquêtevragen. De Likertschaal is er één van. Deze schaal stamt uit 1932, is bedacht door meneer Likert, en wordt nog steeds veel gebruikt in vragenlijstonderzoek.

Waarom de Likertschaal?

Met behulp van de Likertschaal kun je dingen meetbaar maken die normaal gesproken lastig te meten zijn in kwantitatief onderzoek. Afstand is bijvoorbeeld makkelijk te kwantificeren aan de hand van het aantal kilometers. Maar hoe stel je vast hoeveel moeite iemand heeft met afstuderen? Dat maak je meetbaar met behulp van een Likertschaal in combinatie met een bepaalde uitspraak of stelling.

Hoe formuleer je een enquêtevraag met een Likertschaal?

Voor het opstellen van een enquêtevraag met een Likertschaal heb je een korte antwoordinstructie, een stelling, en de juiste woorden voor je schaal nodig. Bijvoorbeeld:

 • Antwoordinstructie: In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stellingen? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = helemaal eens en 5= helemaal oneens.
 • Stelling: “Mijn afstudeerproces levert me frustraties op”
 • Likertschaal: 1. Helemaal eens; 2. eens; 3. neutraal; 4. oneens; 5. helemaal oneens.

Welke Likertschaal moet je gebruiken?

In principe kun je zelf kiezen welke termen je in je Likertschaal gebruikt. Bedenk daarbij wel dat de woorden van je Likertschaal goed moeten passen bij de formulering van je stelling.

 • Instemming: Helemaal eens/ eens / neutraal / oneens / helemaal oneens
 • Frequentie: Heel vaak / vaak / soms / zelden / nooit
 • Belangrijkheid: Zeer belangrijk / belangrijk / redelijk belangrijk / enigszins belangrijk / onbelangrijk

Bekijk online meer voorbeelden van verschillende Likertschalen

Moet ik een vijf- of een zevenpunts-Likertschaal gebruiken?

Het aantal punten is niet voor elke Likertschaal hetzelfde. Meestal wordt een vijfpunts-Likertschaal gebruikt, maar ook een zevenpuntsschaal of zelfs een negenpuntsschaal is mogelijk. Doorgaans is het gebruik van een vijfpuntsschaal voldoende, zeker voor scriptieonderzoek.

Voor- en nadelen van de Likertschaal

Likerschalen hebben verschillende voor- en nadelen.

Voordelen

 • Likertschalen zijn makkelijk op te stellen voor de onderzoeker;
 • makkelijk in te vullen door de respondent;
 • betrouwbaar.

Nadelen

 • Respondenten zijn geneigd de middelste antwoorden aan te vinken en de uiteinden van de schaal te vermijden.
 • Respondenten kunnen geneigd zijn het eens te zijn met stellingen om de onderzoeker te plezieren.
 • Sociaal wenselijk antwoorden speelt ook een rol.
 • De validiteit van vragen met Likertschalen is lastig vast te stellen.

Hoe analyseer je data van Likertschalen?

Met een Likertschaal meet je op intervalniveau. Je mag op dit rekenkundig meetniveau (ordinaal of intervalniveau) geen gebruik maken van gemiddelden. Als je een centrummaat wilt rapporteren, gebruik dan de mediaan of de modus. Geef voor hbo-scripties het resultaat weer in een frequentietabel of een staafdiagram. Combineer eventueel meerdere stellingen in één frequentietabel of in een 100% gestapeld staafdiagram. Gebruik geen histogram. Wil je verbanden met andere variabelen analyseren, gebruik dan kruistabellen met eventueel een chi-kwadraattoets. Voor universitaire scripties kan gebruik worden gemaakt van verschillende non-parametrische toetsen. Vaak worden somscores van schalen die bestaan uit meerdere items met Likertschalen geanalyseerd alsof het een meting op ratiomeetniveau betreft.

Bekijk ook onze tips voor het opstellen van enquêtes.


Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat kan op een van onze locaties, telefonisch of online. We helpen je graag verder!

Meld je aan

ARCHIEF