Kwalitatief en kwantitatief onderzoek: het verschil

Er zijn veel verschillende onderzoeksmethoden, van interviews en enquêtes tot observaties en casestudies. Al die verschillende onderzoeksmethoden kun je onderverdelen in twee typen: kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De scriptiespecialisten van Studiemeesters leggen uit wat het verschil is tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Verschil 1. Getallen vs. woorden

Een belangrijk onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek is dat er bij kwantitatief onderzoek ‘gemeten’ wordt en bij kwalitatief onderzoek niet. Meten houdt in dat er een getal wordt toegekend aan een object of een gebeurtenis, waardoor het vergeleken kan worden met andere objecten en gebeurtenissen. Bij kwantitatief onderzoek gaat het om het verzamelen van een grote hoeveelheid numerieke data (getallen). Denk aan enquêtes met meerkeuzevragen of vragen naar hoeveelheden of tijdsduur. In een wetenschappelijke context betekent het woord ‘kwantificatie’ dan ook ‘de handeling van het meten en tellen’. In kwantitatief onderzoek ligt zowel bij het verzamelen als bij de analyse de nadruk op kwantificatie van data. Bij kwalitatief onderzoek is dat niet het geval. De nadruk ligt daar niet op meten en op het verzamelen van getallen, maar op woorden. Het is subjectiever en interpretatiever.

Verschil 2. Deductie vs. inductie

In kwantitatief onderzoek wordt vaak gebruikgemaakt van een deductieve benadering in de relatie tussen theorie en onderzoek; er worden theorieën getest in het onderzoek. Kwalitatief onderzoek is vaker inductief; er worden theorieën gegenereerd met het onderzoek.

Verschil 3. Visie op de sociale werkelijkheid

Binnen sociaal onderzoek valt op dat bij kwantitatief onderzoek de sociale werkelijkheid wordt gezien als een externe, objectieve realiteit, terwijl die in kwalitatief onderzoek wordt gezien als iets wat door een individu gecreëerd wordt en dus subjectiever en veranderlijker is.

Voorbeelden van kwalitatieve en kwantitieve onderzoeksmethoden

KwantitatiefKwalitatief
EnquêtesDiepte-interview
Experimenteel onderzoek(Participerende) observatie
MonitoringFocusgroep
Gestructureerde interviewsCasestudies

Mixed Methods

Als binnen één onderzoek zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt worden, dan noemen we dat ‘mixed method’-onderzoek. Je houdt dan bijvoorbeeld eerst interviews om tot diepere inzichten te komen en toetst vervolgens met behulp van enquêtes in hoeverre de uitspraken gelden voor de onderzoekspopulatie.

Meer weten? Lees ook de uitgebreidere uitleg van onze specialist Pieter over het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Wil je op de juiste wijze onderzoek uitvoeren? Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek op een van onze locaties of online. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF