Deskresearch en literatuuronderzoek: het verschil

Het verschil tussen deskresearch en literatuuronderzoek is niet altijd even duidelijk. Hieronder volgt een overzicht van de overeenkomsten en verschillen.

Literatuuronderzoek (ook wel ‘theoretisch kader’ of ‘theorie’ genoemd) en deskresearch (of ‘bureauonderzoek’) lijken op elkaar. Immers: in beide gevallen zoekt de onderzoeker vanachter zijn bureau naar informatie die al door anderen is verzameld en gepubliceerd. Om die reden worden deze termen dikwijls door elkaar heen gebruikt, ook door onderzoekers. Heel vaak worden er echter twee verschillende zaken mee bedoeld, en het is dan van belang om het onderscheid helder voor ogen te hebben. Het onderstaand overzicht zal dat duidelijk zal maken.

1. Soort informatie
Bij deskresearch is de onderzoeker op zoek naar feitelijke of praktische informatie, vaak in de vorm van primaire gegevens, terwijl de onderzoeker bij een literatuuronderzoek wetenschappelijke of theoretische informatie zoekt, in de vorm van de onderzoeksconclusies van andere wetenschappers.

2. Doel
Het doel van een literatuuronderzoek is het schrijven van een overzicht van de beschikbare literatuur om de positie van het eigen onderzoek nader te bepalen. Bij deskresearch wordt gezocht naar financiële informatie, markt- en/of business-informatie, bevolkingscijfers en andere kwalitatieve of kwantitatieve gegevens om antwoord te kunnen geven op één of meer deelvragen.

3. Informatiebronnen
Wetenschappelijke informatie wordt vaak gezocht in bronnen als Google Scholar, PiCarta, ScienceDirect (het gaat dan om artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften), en handboeken van een bepaald vakgebied, zoals het marketinghandboek van Kotler. Informatie voor deskresearch wordt vaak gezocht op websites van organisaties als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Eurostat, MKB-Nederland en de Kamer van Koophandel (KvK).

4. Plaats in je scriptie
Het resultaat van literatuuronderzoek komt in je scriptie uiteindelijk terecht in een hoofdstuk dat ‘Theorie’, ‘Literatuuronderzoek’ of ‘Theoretisch kader’ heet. Dit is vaak het tweede hoofdstuk. De resultaten van deskresearch komen later, in een hoofdstuk met de titel ‘Resultaten’, ‘Deskreseach’, of iets van die strekking. Vaak is dit het vierde hoofdstuk van je scriptie.

Dus: ondanks dat de termen ‘deskresearch’ en ‘literatuuronderzoek’ regelmatig inwisselbaar gebruikt worden, worden daaronder vaak twee heel verschillende dingen verstaan. Mocht je het ondanks deze toelichting nog niet helemaal begrijpen, kom dan gerust bij Studiemeesters langs voor meer uitleg!


Wil je op de juiste wijze onderzoek uitvoeren? Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier.


Literatuur:
Benschop, K. (2014). Marktonderzoek. Den Haag: Academic Service.
Brinkman, J. (1998). Cijfers spreken. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Westerkamp, K., & Van Veen, M. (2008). Deskresearch. Informatie selecteren, beoordelen en verwerken. Amsterdam: Pearsen Edication Benelux.

ARCHIEF