Hoe motiveer ik mijn studerende zoon of dochter?

Haalt uw zoon telkens zijn tentamens niet, hoe hard hij ook studeert? Of blijft uw dochter de scriptie maar uitstellen? Bent u bang dat uw kind de negatieve gevolgen moet dragen van het zakken voor tentamens en het langer studeren, zoals een negatief bindend studieadvies, een hoge studieschuld of een slechtere kans op de arbeidsmarkt? U bent niet de enige: veel ouders maken zich zorgen over de studieprestaties van hun kind. Daarom volgt hieronder, op verzoek, een uitleg over de redenen waarom studenten uitstellen, waarom uw kind u misschien niet vertelt dat het niet goed gaat, en wat u als ouder kunt doen om uw studerende zoon of dochter te motiveren.

Studieontwijkend gedrag

Het uitstellen van studeren of van het schrijven aan de scriptie wordt studieontwijkend gedrag, ofwel soggen, genoemd. Uitstelgedrag onder studenten is een veelvoorkomend probleem: in enquêtes zegt 85% van de studenten er last van te hebben in zo’n mate dat hun voortgang en studieprestaties eronder lijden. Dat het veel voorkomt wil natuurlijk niet zeggen dat het acceptabel is: een groot deel van de studenten die vol enthousiasme beginnen aan de studie raakt de motivatie gaandeweg kwijt en studeert niet af.

Daarbij is het nog van belang om te weten dat er verschillende typen uitstellers zijn. Vaak proberen ouders kun kinderen te motiveren op een manier die niet bij ze past. Dat leidt tot ruzie, toename van het ontwijkgedrag en verstoring van de communicatie tussen ouder en kind. “Mijn zoon loog over zijn resultaten en moest met de billen bloot toen het al bijna te laat was: hij had nog een maand om drie papers af te maken en een tentamen voor te bereiden”, vertelde een radeloze vader die zijn zoon onlangs aanmeldde bij Studiemeesters. Dit horen onze studiebegeleiders heel vaak: studenten liegen een tijdlang tegen hun ouders over hun studievoortgang en durven daarna niet meer om hulp te vragen. Dit is niet alleen funest voor de studievoortgang, maar ook voor de relaties binnen de familie.

Hoe motiveer ik mijn dochter of zoon?

Als eerste en belangrijkste: wanneer u het idee heeft dat zijn of haar studieontwijkend gedrag conflict oplevert in uw familie, gaat het niet goed. Ook een student wil zich geborgen voelen bij zijn of haar ouders. Een ruzieachtige sfeer levert stress op, terwijl de slechte studieresultaten ook al tot spanning leidden. Deze dubbele stress is funest voor de studievoortgang en voor de gezondheid. Bij een dergelijke sfeer raden wij per definitie aan om professionele hulp in te schakelen, bijvoorbeeld in de vorm van een studentenpsycholoog of een organisatie als Studiemeesters.

Is uw kind onzeker? Is er sprake van faalangst, stress of blokkades? Dan is het van belang het kind aan te moedigen en altijd begrijpend en geduldig te blijven. Beloningen in het vooruitzicht stellen werkt averechts: een onzekere student wil graag slagen en is juist al intrinsiek gemotiveerd. Blijf liever zeggen dat u in uw kind gelooft en blijf hem of haar wijzen op alle successen die hij of zij wél heeft behaald, zonder de situatie te relativeren. Bij Studiemeesters hebben we specialisten op het gebied van faalangst, perfectionisme en studieontwijkend gedrag die in combinatie met inhoudelijke steun al veel studenten van hun studie-angst hebben afgeholpen.

Is uw kind gemakzuchtig? Dan werkt belonen heel goed. Die beloning zou iets niet-essentieels kunnen zijn. Bijvoorbeeld: bij elke studiepunt die uw dochter haalt, krijgt ze een beetje extra vakantiebudget. Of: staat uw zoon gemiddeld een acht of hoger, dan krijgt hij rijlessen. Zorg er wel voor dat zowel de prestatie als de beloning concreet en meetbaar is. Vermijd straffen; psychologen hebben op basis van experimenten vastgesteld dat straffen veel minder goed werkt dan belonen. Ten slotte biedt Studiemeesters studiedagen aan, waarbij studenten worden gemotiveerd en er goed op hun planning wordt gelet.

Vraag op tijd hulp

Vergeet niet: uw studententijd was radicaal anders dan die van uw zoon of dochter heden ten dage is. U mocht lang studeren; uw kind mag dat niet. Uw groepen waren veel kleiner. Er waren nog geen smartphones, geen Facebook, geen blogs en geen internetfora. Uw vakken vervielen niet, en uw begeleiders kregen geen quotum aan uren om te besteden aan studentencontact. Daarnaast is de tolerantie voor uitloop veel kleiner geworden. Daarnaast bent u uw kind niet: u werd wellicht op een compleet andere manier gemotiveerd dan hij of zij. Bij twijfel kunt u altijd een kostenloze kennismaking aanvragen voor uw zoon of dochter. Vaak blijkt dat Studiemeesters een hoop spanning in uw familie weg kan nemen en uw kind met gerichte, professionele hulp wél op het goede spoor krijgt.

Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek op een van onze locaties of online. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF