Je in 7 dagen voorbereiden op een tentamen met open vragen

Essays, papers, meerkeuzetoetsen en open-vragen-tentamens: als student zul je te maken krijgen met verschillende manieren waarop docenten je kennis toetsen, ongeacht welke opleiding je volgt. Veel mensen ervaren druk als ze op één bepaald moment op de top van hun kunnen moeten presteren. Zo ook bij het maken van een toets! Maar met een goede voorbereiding creëer je de zekerheid waarmee je met een goed gevoel de tentamenzaal zult in- en uitlopen. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Om je een flink eind op weg te helpen, zullen we daarom kijken naar hoe je de week kunt indelen als je je voorbereidt op een toets met open vragen.

Allereerst: Begin met een oefentoets!

We raden studenten altijd aan om te beginnen met een oefentoets, om zo een overzicht te krijgen van wat er verwacht wordt. Het geeft niks dat je de vragen nog niet allemaal kunt beantwoorden: waar het om gaat is dat je zo een goed beeld krijgt van wat er op het tentamen van jou wordt verwacht, en dus ook wat jij van het tentamen kunt verwachten! Wat voor soort vragen worden er gesteld? Hoe wil de docent dat je antwoordt? Als zulke toetsen beschikbaar zijn, maak daar dan dankbaar gebruik van!

Nadat je op deze manier inzicht hebt verkregen in de structuur van het tentamen, kun je aan je eigenlijke voorbereidingsweek beginnen:

Dag 1: Een goed gestructureerde start

“Een goed begin is het halve werk!” Deze uitspraak mag dan oubollig klinken, maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in. Hoewel iedere student verschillend is, heeft iedereen waarschijnlijk een ideale plek om te studeren: een relatief stille omgeving waarin je niet afgeleid raakt.

Pak de cursushandleiding of syllabus erbij en loop de zaken nog eens na: Hoeveel tijd heb ik bij de toets? En welke stof moet ik precies bestuderen? Verdeel de te bestuderen stof over een schema van vijf dagen. Als je bijvoorbeeld twee colleges per week hebt gehad, vul deze dan per dag in. Wees riant met de tijdsindeling: beter een overschatting dan een onderschatting! Neem vervolgens een uur of twee de tijd om alvast alles te noteren wat je hebt onthouden van de colleges en/of werkgroepen.

Tip: Laat anderen weten dat je gaat studeren en niet beschikbaar bent!

Dag 2: Het creëren van een overzicht over de stof

Je schema is in principe leidend, maar zal vandaag misschien nog wat worden bijgesteld. Neem gedurende het eerste deel van deze dag de tijd om je notities van de vorige dag te bekijken en naast alle stof te leggen om te zien waar de grootste gaten in je kennis zitten. Markeer gelijk de dingen die je lastig vindt. Door dit te doen voorkom je dat je onnodig werk gaat verrichten en stel je gelijk duidelijke prioriteiten. Je kunt zo je schema aanpassen door te schuiven met de hoeveelheid tijd die je gaat wijden aan de verschillende onderdelen van de stof. Aan het einde van deze dag heb je dus een goed overzicht van je huidige kennis en van wat je te doen staat.

Tip: Ga na elk uur studeren even een rondje lopen om nieuwe energie op te doen.

Dag 3: De gaten invullen en verbanden leggen

Het definitieve schema dat je hebt gemaakt is vanaf nu je persoonlijke gids naar succes. Omdat je inzicht hebt gekregen in de sterke en zwakke punten van je kennis kun je nu structureel de stof waar je minder van afweet gaan bestuderen. Als je je bijvoorbeeld in week 1 en 3 goed hebt ingezet, kun je vandaag week 2 uitvoerig bestuderen om vervolgens verbanden te leggen met de stof van de omliggende weken. Hierdoor verwerk je de kennis actief en zul je tevens gemotiveerd raken om hard door te werken.

Tip: Maak zelf samenvattingen in plaats van bestaande te gebruiken; dat bevordert je actieve kennisverwerking!

Dag 4: De week is doormidden

Om het studeren vol te houden is het verstandig om rustmomenten goed te benutten. Idealiter heb je het schema helemaal gevolgd en ben je aan het einde van de dag door meer dan de helft van alle stof heen gegaan.

Tip: Gun jezelf in de middag een wat langere pauze, zodat je weer even helemaal kunt ‘opladen’.

Dag 5: Het einde komt in zicht

Goed bezig! Je bent er bijna en hebt nu het meeste gehad. Aan het einde van de dag heb je zo goed als alle stof verwerkt.

Tip: Maak alvast een balans op van wat je goed weet en waar je nog meer aandacht aan moet schenken.

Dag 6: Aandacht voor knelpunten en de puntjes op de i zetten

Als je je schema goed gevolgd hebt, ben je op de helft van de dag klaar met het bestuderen van de stof. Je hebt alles doorgenomen en kunt je nu richten op alle punten waarmee je moeite had. Sta er even bij stil hoe ver je bent gekomen en hoe dicht je bij je doel bent.

Tip: Maak nog een paar oefenvragen om je kennis te testen!

Dag 7: De dag van de toets

De dag waar je een week lang naartoe hebt gewerkt. Zorg dat je de nacht van tevoren goed slaapt en dat je goed eet voor je naar het tentamen gaat. Neem als het mag een flesje water mee en misschien wat gezond eten, zoals een banaan of wat noten. Bedenk vooral dat je keihard hebt gewerkt en er op dit punt alles aan hebt gedaan om de kans van slagen te maximaliseren.

Lees aan het begin van de toets alle vragen aandachtig door en maak notities in klad, zodat je al wat op papier hebt staan om op terug te vallen. Zelfs als een vraag op het eerste gezicht verschrikkelijk moeilijk lijkt te zijn: heb vertrouwen in je voorbereiding! Succes!

Lees ook ons blog Vijf stappen voor het halen van je online tentamens en toetsen.

Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat kan op een van onze locaties of telefonisch. We helpen je graag verder.

Meld je aan

ARCHIEF