De definitie van wensen en behoeften

De scriptiespecialisten van Studiemeesters leggen het verschil tussen wensen en behoeften uit en geven een aantal definities, zodat jij aan de slag kunt met het wensen- en behoeftenonderzoek voor je scriptie.

Het verschil tussen wensen en behoeften

De begrippen ‘wensen’ en ‘behoeften’ zijn sterk aan elkaar verwant en het verschil is niet altijd duidelijk. De twee begrippen worden in marketingvraagstukken vaak in één adem genoemd, maar in het dagelijks taalgebruik bedoelen we met behoeften iets anders dan met wensen. Je zou kunnen stellen dat een wens iets is dat we graag willen, maar waar we zonder kunnen, terwijl een behoefte sterk essentieel is, iets waar we echt niet zonder kunnen. Behoeften zijn dus fundamenteler dan wensen.

Definitie van wensen

Kotler (2009) definieert ‘wensen’ als volgt: “Een wens is de concrete vorm die een behoefte aanneemt in een bepaalde cultuur en persoon” (p. 11). Hij legt hierover uit: “Een ander belangrijk basisbegrip in marketing is dat van wensen. We hebben allemaal eten nodig, maar willen verschillende gerechten eten om onze honger te stillen. Een Balinees die honger heeft, verlangt misschien naar mango’s speenvarken en bonen; een Groninger wil misschien aardappelen met bloemkool, een stooflapje en een bord vla toe. Een wens wordt beschreven als een object dat een behoefte bevredigd.” Nederstigt en Poiesz (2010) zeggen ook: “Wensen zouden we concretiseringen van behoeften kunnen noemen” (p. 189).

Het NIMA Marketing Lexicon lijkt geen onderscheid te maken tussen wensen en behoeften. Het woord ‘behoefte’ wordt tweemaal gedefinieerd, eenmaal onder vermelding van ‘need’ (p. 8) en eenmaal onder vermelding van ‘want’ (p. 61).

Definitie behoeften

Kotler (2009) stelt: “Een behoefte is het idee van een individu dat het hem aan iets ontbreekt” (p. 11). Hij legt hierover uit: “Het meest elementaire begrip waar marketing op berust is dat van menselijke behoeften. Mensen hebben allerlei complexe behoeften, zoals een fysieke behoefte aan voedsel, kleding, warmte en veiligheid; een sociale behoefte aan genegenheid en om ergens bij te horen; een individuele behoefte aan kennis en zelfexpressie. Deze behoeften zijn niet uitgevonden door marketeers – zij maken deel uit van de menselijke aard.”

Het NIMA Marketing Lexicon (Waarts, Peelen & Koster, 2003) definieert ‘behoefte’ als volgt: “Een behoefte (need) is voor een individu de, al dan niet ervaren, ongewenste discrepantie tussen een actuele situatie en een mogelijke situatie. Indien het individu zich bewust is van deze ongewenste discrepantie, is er sprake van een manifeste behoefte; is het individu zich daar (nog) niet van bewust, dan betreft het een latente behoefte” (Waarts, Peelen & Koster, 2003, p. 8). Bovendien definieert het lexicon het begrip ‘basisbehoefte’ als volgt: “Een voor een individu ongewenste discrepantie tussen een actuele en een voor hem noodzakelijke situatie, die betrekking heeft op de primaire levensvoorwaarden, zoals in leven blijven, voeding huisvesting, veiligheid en zekerheid” (Waarts, Peelen & Koster, 2003, p. 61).


Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Eindhoven, Leiden of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek


Bronnen

Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., Saunders, J. (2009). Principes van marketing (F. Broere, Ned. bew.; T. Roozenboom, vert.). Amsterdam: Pearson Benelux.

Nederstigt, A. T. A. M. & Poiesz, Th. B. C. (2010). Consumentengedrag. Groningen: Noordhoff.

Waarts, E., Peelen., E. & Koster, J. D. M. (2003). NIMA Marketing Lexicon. Begrippen en omschrijvingen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

ARCHIEF