Tips voor het kiezen van een scriptieonderwerp

Allereerst: kies een onderwerp of probleem dat je daadwerkelijk interesseert of intrigeert. Dit moet altijd de basis zijn voor je onderzoek en scriptie, omdat plezier motiveert!

Maar wat nu als…

…je begeleider niet enthousiast reageert?

Zie dit niet als kritiek op je onderwerp, maar als een uitdaging om samen tot een goede vraagstelling te komen. Leg uit wat je fascinerend vindt aan het onderwerp. Omschrijf waarom het onderwerp/probleem belangrijk is binnen je vakgebied. Benoem verbanden. Luister naar het commentaar van je begeleider en probeer zijn/haar bezwaren te vertalen naar een alternatieve aanpak van het onderwerp dat je interesseert. Gegarandeerd: samen komen jullie tot een aanpak die jullie allebei tevreden stemt!

…er al heel veel over dit onderwerp geschreven is?

Verval niet in de fout om alles te willen herhalen dat geschreven is, maar onderzoek welke discussiepunten onderbelicht zijn gebleven in het debat. Vaak is dit een goede basis voor een kritische beschouwing van het bestaande onderzoek en je theoretische onderbouwing voor het belang van een vervolgonderzoek.

…je geen geschikt bronnenmateriaal/onderzoeksdata/literatuur kan vinden?

Dit is een lastige noot om te kraken. Dwing jezelf creatief en associatief te denken: bedenk relevante verbanden; benoem concepten waar je onderwerp mee te maken heeft; praat met studiegenoten, vrienden en familie over je onderwerp. Praten helpt, omdat het je dwingt om gedachten te ordenen. Mocht dit allemaal niet tot een resultaat leiden, dan moet je misschien alsnog een ander onderwerp kiezen. Hopelijk heeft je associatieve manier van denken al een alternatief, aanverwant onderwerp opgeleverd.


Zonder vertraging een goede scriptie schrijven? Dat kan! Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier.

ARCHIEF