Tips voor het schrijven op basis van bronnen

Het schrijven van een scriptie kan een stressvol proces zijn. Veel studenten verliezen tijdens het schrijven het overzicht, waardoor vaak lange stukken tekst van onduidelijke strekking ontstaan waarvan niet helder is hoe ze precies in je onderzoek passen. Hieronder volgen enkele tips die je kunnen helpen het overzicht te bewaren wanneer je een scriptie schrijft op basis van bronnen.

Tip 1: Maak een beknopte beschrijving van elke bron

Heb je een waslijst aan literatuur en geen idee meer welke informatie nou precies uit welke bron komt? Dat is heel vervelend, want hierdoor moet je elke keer weer zoeken en lezen en dat kost veel tijd en energie. Om dit te voorkomen is het handig om in een apart document voor elke bron die je gebruikt kort samen te vatten welke stof deze bron behandelt. Gaat het om een empirisch onderzoek of om een literatuurstudie? Welke onderwerpen worden besproken en welke conclusies trekt de auteur in zijn artikel? Wanneer je dit hebt gedaan is het later vaak een stuk gemakkelijker om de bron identificeren van bepaalde informatie die je ergens had gelezen en niet had gebruikt, maar die nu ineens wél van pas blijkt te komen. Daarnaast bespaart het veel tijd en energie, omdat je een artikel zo sneller terug kunt vinden wanneer het nodig is het nogmaals te lezen.

Tip 2: Schrijf eerst je argumenten/theorieën uit

Scripties worden vaak onoverzichtelijk doordat studenten van alles tegelijk proberen te doen. Ze zijn theorieën aan het uitleggen, argumenten aan het vormen op basis van bronnen en eigen inzichten aan het beschrijven, en proberen daar ondertussen ook nog een mooi lopend verhaal van te maken. Doordat dit alles door elkaar wordt gedaan, ontstaat er al snel een onoverzichtelijke tekst waarin argumenten en theorieën niet volledig zijn uitgewerkt. Het verhaal zelf loopt hierdoor meestal ook niet soepel. Om het geheel overzichtelijk te houden raad ik studenten aan eerst de theorieën en argumenten los te beschrijven, zonder het verhaal eromheen. Hiermee wordt de strekking van het verhaal duidelijk en kan in één oogopslag worden gecontroleerd of de argumenten en theorieën kloppen. Vervolgens kan de student zijn verhaal om zijn uitgewerkte theorieën en argumenten heen schrijven en er een gestructureerd, samenhangend geheel van maken.

Tip 3: Zet alle referenties er direct bij

Veel studenten zien het refereren naar bronnen als een tijd- en energierovend iets. Daarom laten zij dit onderdeel vaak rusten tot het einde van de scriptie. Dit leidt er echter veelal toe dat bronnen in de tekst of referentielijst ontbreken, dat er verkeerde bronnen staan of dat een student lang heeft moeten zoeken om te vinden uit welke bron bepaalde informatie kwam. Dit kan voorkomen worden door referenties direct in de tekst en in de literatuurlijst te vermelden. Hoewel dit in eerste instantie extra tijd lijkt te kosten tijdens het schrijven van een scriptie, bespaart het uiteindelijk veel werk en voorkomt het gemiste bronvermeldingen.

Tip 4: Maak het begrijpelijk voor de lezer

Bij het schrijven op basis van bronnen is het tot slot belangrijk om informatie duidelijk en volledig te vermelden, ook voor de lezer. Regelmatig zie ik dat studenten een theorie van een andere auteur niet in zijn volledigheid beschrijven, zodat het voor de lezer moeilijk of zelfs niet te begrijpen is wat de theorie precies inhoudt. Dit probleem ontstaat vaak doordat de student, die de hele theorie wel heeft gelezen of al kende, tijdens het beschrijven van de theorie aannames doet die voor hem/haar wel, maar voor de lezer niet logisch zijn. Als laatste tip wil ik studenten daarom meegeven dat zij informatie uit andere bronnen zo volledig mogelijk vermelden, zodat de strekking niet alleen voor de auteur, maar ook voor lezers zonder enige voorkennis duidelijk is.


Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Leiden, Eindhoven of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF