Wat is APA? Een korte uitleg voor beginners

Wat zijn APA-richtlijnen? Waarom en wanneer moet je een bronvermelding gebruiken? En waar vind je een goede APA-handleiding? De scriptiespecialisten van Studiemeesters beantwoorden al je vragen over de APA-stijl.

Wat zijn APA-richtlijnen?

APA-richtlijnen zijn regels voor de opmaak en notatie van bronverwijzingen en citaten in het theoretisch kader, de opmaak van figuren en tabellen in het resultatenhoofdstuk en de bronnenlijst aan het einde van je scriptie.

Wat is de APA-methode?

De APA-methode is een ‘citation style guide’ die uitgegeven wordt door de American Psychological Association (APA). APA is niet het enige bronverwijzingssysteem. Voorbeelden van andere ‘citation style guides’ zijn Harvard Referencing, MLA en Chicago. Je opleiding bepaalt welk systeem jij moet gebruiken voor je scriptie.

Wat is een APA-verwijzing?

Een verwijzing is een bronvermelding in een tekst. APA legt uit hoe je een verwijzing precies noteert. Bij boeken en artikelen bestaan bronvermeldingen doorgaans uit de achternamen van de schrijvers van de bronnen en een jaartal. Deze staan tussen haken en binnen de laatste zin van het stukje dat je op basis van die bron hebt geschreven. Merk op dat de bronvermelding dus vóór de punt van de zin staat, op deze wijze:

(De Vries, 2017).

Er zijn verschillende vormen van bronverwijzingen, afhankelijk van het type bron. Een boek noteer je bijvoorbeeld net even anders dan een website.

Waarom, waar en wanneer moet ik een APA-referentie gebruiken?

Als je literatuuronderzoek doet voor je theoretisch kader, dan lees je een artikel of een boek. Je komt zo het een en ander te weten en schrijft dit vervolgens op in het theoretisch kader van je scriptie. Dat doe je in je eigen woorden (dat heet ‘parafraseren’) en na een aantal zinnen plaats je dan een bronvermelding, zodat de lezer weet waar je deze informatie vandaan hebt. Als je geen bronvermelding plaatst, dan impliceer je ten onrechte dat jij deze informatie zelf hebt bedacht, ontdekt of onderzocht. In je resultatenhoofdstuk hoef je geen bronvermeldingen te plaatsen, want die resultaten heb jij zelf ‘ontdekt.’

De literatuurlijst, oftewel de APA-bronnenlijst

De literatuurlijst is een lijst van alle bronnen die je gebruikt hebt. De bronnenlijst volgt na het laatste hoofdstuk en voor je bijlagen. Je maakt geen aparte lijsten voor websites of boeken. Alle bronnen staan in één lijst op alfabetische volgorde. In een APA-handleiding zoek je op hoe je elke bron noteert.

Voorbeeld van een prettige APA-handleiding

Als je eigen opleiding geen handleiding voorschrijft, dan kun je deze handleiding van de Universiteit Tilburg gebruiken. De manier om een verwijzing in de tekst te noteren, zoek je op in hoofdstuk 1, en de manier om een bron volledig uit te schrijven voor de bronnenlijst, zoek je op in hoofdstuk 4 van deze handleiding. Het originele ‘APA Manual’ van de American Psychological Association vind je hier. Het volledige manual heb je zelden nodig voor je scriptie.


Studiemeesters helpt studenten zoals jij vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek op een van onze locaties of online. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF