Onderzoeksinstrumenten omschrijven in je scriptie

De scriptiespecialisten van Studiemeesters leggen uit wat onderzoeksinstrumenten zijn, op welke plaats in je scriptie deze worden besproken en wat je erover moet vertellen.

Wat zijn onderzoeksinstrumenten?

In kwantitatief onderzoek bestaan de onderzoeksinstrumenten -of meetinstrumenten- uit de vragenlijsten of observatieschema’s waarmee je de afhankelijke variabelen meet. Als je in psychologisch onderzoek verschillende vragenlijsten gebruikt om verschillende constructen te meten, dan is elke vragenlijst een meetinstrument.

Plaats van de onderzoeksinstrumenten in de scriptie

Een scriptie is een verslag van een onderzoek. Bij verslaglegging van wetenschappelijk onderzoek wordt een bepaald stramien verwacht, een bepaalde indeling in hoofdstukken. Een hoofdstuk dat niet mag ontbreken, is het methodenhoofdstuk (ook wel methodologie genoemd), waarin gedetailleerd wordt verteld over de onderzoeksopzet. Er wordt in ieder geval verteld over deelnemers, materialen en procedure. De onderzoeks- of meetinstrumenten horen bij de beschrijving van de materialen. Een goede uitleg van de verslaglegging van kwantitatief wetenschappelijk onderzoek vind je in hoofdstuk 6 van het boek ‘Verslaglegging van psychologisch onderzoek’ van Peter Starreveld.

Wat schrijf je over de onderzoeksinstrumenten?

Je geeft een gedetailleerde omschrijving van alle onderzoeksinstrumenten. Geef aan welke vragenlijsten zijn gebruikt om de afhankelijke variabelen van je onderzoek te meten. Je zet uiteen hoe deze vragenlijsten geconstrueerd zijn, hoeveel items (vragen) de vragenlijst bevat, en hoe deze tot stand zijn gekomen. Ook vertel je duidelijk welke antwoordmogelijkheden of schalen de vragenlijsten bevatten. Je omschrijft ook de wijze waarop antwoorden gescoord worden. Wat was het scorebereik, oftewel: wat was de minimale en wat de maximale score? Wat was de betekenis van die scores? Maakte je bijvoorbeeld gebruik van 5- of van 7-punts Likertschalen? Het is gebruikelijk om een voorbeeld te geven van een item (oftewel een vraag) en de bijbehorende antwoordschaal. Vermeld ook de Cronbachs alfa, een maat voor de betrouwbaarheid van psychometrische tests en vragenlijsten. Als je bestaande vragenlijsten gebruikt, verwijs dan naar de gepubliceerde informatie over het meetinstrument.


Studiemeesters helpt studenten vooruit. Met onze begeleiding studeer je sneller, beter en relaxter. Wie wij zijn en wat we precies doen? Dat lees je hier. Je kunt je ook direct aanmelden voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in Amsterdam, Eindhoven, Leiden of Rotterdam. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek

ARCHIEF